Mahanacir
Mahanacir
عیدتان مبارک

عیدتان مبارک .... {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 11 نظر
Mahanacir
Mahanacir

برداشت، تفسیر و شرح خود را از ابعاد و دیدگاه های

برداشت، تفسیر و شرح خود را از ابعاد و دیدگاه های

برداشت، تفسیر و شرح خود را از ابعاد و دیدگاه های مختلف سازمانی و مدیریتی درباره تصویر فوق ارائه كنید و یك عنوان مناسب برای تصویر نام ببرید ... !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahanacir
Mahanacir

داوطلب گرامی برای موفقیت در آزمون دکتری 94 امروز اقدام نمائید

 لینک
داوطلب گرامی برای موفقیت در آزمون دکتری 94 امروز اقدام نمائید

داوطلب گرامی برای موفقیت در آزمون دکتری 94 امروز اقدام نمائید

با ثبت نام تا پایان اسفند ماه 93 شامل افزایش قیمت آزمون ها در سال آینده نخواهید شد

مشاهده همه ی 1 نظر