لحظه  بروز رسانی 
مهدی احمدوند
مهدی احمدوند

بسیاری از کسب وکارها قدرت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

 لینک

بسیاری از کسب وکارها قدرت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ( social media marketing ) و تبلیغات در آن را به خوبی درک می کنند، اما گاهی برداشت های اشتباهی در مورد میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیز وجود دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی احمدوند
مهدی احمدوند

بسیاری از کسب وکارها قدرت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

بسیاری از کسب وکارها قدرت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ( social media marketing ) و تبلیغات در آن را به خوبی درک می کنند، اما گاهی برداشت های اشتباهی در مورد میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیز وجود دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید