لحظه  بروز رسانی 
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

حکمتتو شکر خدا : به فرشته ها شعور دادی بدون

حکمتتو شکر خدا :
به فرشته ها شعور دادی بدون شهوت
به حیوان ها شهوت دادی بدون شعور
و به انسان هر دو رو دادی
اما......
انسان ها اینو بدونن که :
انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کنه از فرشته ها بالاتر ه
و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کنه از حیوان پـسـت تر...!!!
533503_424407574281318_21627802_n.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

خیلی جالبه حتما بخونین يك خانم45 ساله حمله ی قلبی

خیلی جالبه حتما بخونین
يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد و دربیمارستان بستری بود
در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ راتجربه کند خدا رو دید وپرسید:
آیا وقت من تمام است؟
...
خدا گفت:
نه شما 43سال دیگه عمر میکنید .
در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت دربیمارستان بماند وعملهای زیر را انجام دهد
کشیدن پوست صورت-تخلیه چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع وجور کردن شکم .
فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!
از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو اوتصميم گرفت كه بتواند بيشترين استفاده را ازاين موقعيت (زندگي)ببرد.
بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد
در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .
وقتی با خدا روبرو شداو پرسید:
من فکر کردم شما 43سال ديگه فرمودید من
فرصت دارم چرا شما مرااز زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟
خدا جواب داد : اِاِاِاشمايييييييد نشناختمتون... :

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/165947.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

خیلی جالبه حتما بخونین يك خانم45 ساله حمله ی قلبی

خیلی جالبه حتما بخونین
يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد و دربیمارستان بستری بود
در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ راتجربه کند خدا رو دید وپرسید:
آیا وقت من تمام است؟
...
خدا گفت:
نه شما 43سال دیگه عمر میکنید .
در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت دربیمارستان بماند وعملهای زیر را انجام دهد
کشیدن پوست صورت-تخلیه چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع وجور کردن شکم .
فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!
از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو اوتصميم گرفت كه بتواند بيشترين استفاده را ازاين موقعيت (زندگي)ببرد.
بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد
در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .
وقتی با خدا روبرو شداو پرسید:
من فکر کردم شما 43سال ديگه فرمودید من
فرصت دارم چرا شما مرااز زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟
خدا جواب داد : اِاِاِاشمايييييييد نشناختمتون... :

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/165947.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

خیلی جالبه حتما بخونین يك خانم45 ساله حمله ی قلبی

خیلی جالبه حتما بخونین
يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد و دربیمارستان بستری بود
در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ راتجربه کند خدا رو دید وپرسید:
آیا وقت من تمام است؟
...
خدا گفت:
نه شما 43سال دیگه عمر میکنید .
در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت دربیمارستان بماند وعملهای زیر را انجام دهد
کشیدن پوست صورت-تخلیه چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع وجور کردن شکم .
فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!
از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو اوتصميم گرفت كه بتواند بيشترين استفاده را ازاين موقعيت (زندگي)ببرد.
بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد
در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .
وقتی با خدا روبرو شداو پرسید:
من فکر کردم شما 43سال ديگه فرمودید من
فرصت دارم چرا شما مرااز زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟
خدا جواب داد : اِاِاِاشمايييييييد نشناختمتون... :

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/165947.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

خیلی جالبه حتما بخونین يك خانم45 ساله حمله ی قلبی

خیلی جالبه حتما بخونین
يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد و دربیمارستان بستری بود
در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ راتجربه کند خدا رو دید وپرسید:
آیا وقت من تمام است؟
...
خدا گفت:
نه شما 43سال دیگه عمر میکنید .
در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت دربیمارستان بماند وعملهای زیر را انجام دهد
کشیدن پوست صورت-تخلیه چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع وجور کردن شکم .
فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!
از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو اوتصميم گرفت كه بتواند بيشترين استفاده را ازاين موقعيت (زندگي)ببرد.
بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد
در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .
وقتی با خدا روبرو شداو پرسید:
من فکر کردم شما 43سال ديگه فرمودید من
فرصت دارم چرا شما مرااز زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟
خدا جواب داد : اِاِاِاشمايييييييد نشناختمتون... :

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/165947.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

خیلی جالبه حتما بخونین يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد

خیلی جالبه حتما بخونین
يك خانم45 ساله حمله ی قلبی كرد و دربیمارستان بستری بود
در اتاق جراحی که کم مونده بود مرگ راتجربه کند خدا رو دید وپرسید:
آیا وقت من تمام است؟
...
خدا گفت:
نه شما 43سال دیگه عمر میکنید .
در وقت مرخصی خانم تصمیم گرفت دربیمارستان بماند وعملهای زیر را انجام دهد
کشیدن پوست صورت-تخلیه چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع وجور کردن شکم .
فقط به فکر رنگ کردن موهاش و سفید کردن دندوناش بود !!!!
از اونجايي كه او زمان بيشتري براي زندگي داشت از اين رو اوتصميم گرفت كه بتواند بيشترين استفاده را ازاين موقعيت (زندگي)ببرد.
بعد از آخرين عملش او از بيمارستان مرخص شد
در وقت گذشتن از خیابان در راه منزل بوسیلهء یک آمبولانس کشته شد .
وقتی با خدا روبرو شداو پرسید:
من فکر کردم شما 43سال ديگه فرمودید من
فرصت دارم چرا شما مرااز زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟
خدا جواب داد : اِاِاِاشمايييييييد نشناختمتون... :

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/165947.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mahdi Antic
مو قشنگمو قشنگ
Mahdi Antic

تو رو خدا شباهت رو ببینین جالبه نه !!!!!!!! لایک

تو رو خدا شباهت رو ببینین


1374018360376186_large.jpg

جالبه نه !!!!!!!!
لایک و باز نشر یادتون نره به افتخار هر دو تاشون....<img src="><img src="><img src=">

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید