لحظه  بروز رسانی 
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

وقتی خدا داشت خلق میکرد تو را پرده ای از

وقتی خدا داشت خلق میکرد تو را پرده ای از

وقتی خدا داشت خلق میکرد تو را
پرده ای از شب بر گیسوانت گسترده کرد
نو کرد ماه را بر صورتت
گشت چهارده شب ،تابید مهتاب
آفرید پیشانی ات
در زیر طاق ابروانت
در چشمان تو
به صرف دو فنجان قهوه
دریا را میهمان کرد
از انار سرخ عشق چید بوسه ای بر لبهای تو
ناگهان پرشد دهانت از عطر چایِ دارچین و هل
دل بیقرار شد
باران گرفت
بی گمان دوباره بهارشد.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

از تبار ابراهیم آمده ام عید قربان شد و هردم

از تبار ابراهیم آمده ام عید قربان شد و هردم

از تبار ابراهیم آمده ام
عید قربان شد و هردم
ذبح کرده ام اسماعیل دلم را

تو چشمه زمزم
نظر نخواهم کرد به غیر تو هیچ سرابی را
تو را به عشق بنا کرده ام و هرلحظه
طواف میکنم دور و بَرَت را

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

الهه یِ عشق و زیبایی سرمست از آمدن شاهدخت تابستان

الهه یِ عشق و زیبایی سرمست از آمدن شاهدخت تابستان

الهه یِ عشق و زیبایی
سرمست از آمدن شاهدخت تابستان
دختری از جنس آتش و آفتاب
به سان آب و آیینه
لابه لای موهایش
نشانِ سوسن و یاسمن دارد
در دل آسمانیِ خود
دریایی از مهرِ بیکران دارد
دلِ هرآنکه در گرو اوست
هوای بهشت برین در زمین دارد.


عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

دوست داشتنت به وسعت ندیدن ها و نشنیدن ها

دوست داشتنت به وسعت ندیدن ها و نشنیدن ها

دوست داشتنت
به وسعت ندیدن ها و نشنیدن ها
پایان ناپذیر ست در قلب من
نه انقضایی دارد
نه انتها
 دوست داشتنت به سان خوردن چای قندپهلوست که فقط در کنار تو
میچسبد
تو وصف تمام آرزوی منی
و من به غیر تو هیچ نخواهم
(ای در دل من میل و تمنا همه تو)

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

من از قبیله آدم رانده شده ام از بهشت حضورت

من از قبیله آدم
رانده شده ام از بهشت حضورت
به بهانه گندم

زندگی در شکم نهنگ باشد
یا غم فراق یوسف
من از نمرودیان هراسی به دل ندارم ،وقتی
گلستان کرده ای آتش و خاکسترم را

از تبار ابراهیم آمده ام
عید قربان شد و هردم
ذبح کرده ام اسماعیل دلم را

تو چشمه زمزم
نظر نخواهم کرد به غیر تو هیچ سرابی را
تو را به عشق بنا کرده ام و هرلحظه
طواف میکنم دور و بَرَت را

با من از صبر نگو
که سنجیده اند ایوب پیغمبرم را

بخوان به نام کسی که عاشق تو شد
تا مبعوث شوم
ایمان بیاورند احساس دلم را

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

در دل و جانم نشسته ای چنان که همه

در دل و جانم نشسته ای
چنان
که همه در نظرم
تو به تصویر و خیال می آیی

دلتنگ و بی قرارِ توام
گویی هیچ شبی
آسمان
مهتاب را به خود ندیده

دوست دارم تو را
شبیه معجزه باران در عطشِ شوره زار

تو راز بی نشان دلم
گمنام شده ای در بیتِ غزل هایم ...

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

#غم_عشق_تو مردم شهر هرچه خواهند بگویند غمیمردم شهر هرچه خواهند بگویند
غمی نیست
بگذار مرا دیوانه بخوانند
من با غم عشقت ای جان
(صد بیابان را به شوق یک جنون طی کرده ام)

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

تو دریای بی ساحل من آن قایقِ شکسته بر امواج

 لینک

تو دریای بی ساحل
من آن قایقِ شکسته بر امواج ،سرگردان
تو آن نوشِ شیرینِ زهرآلود
من تشنه ی به لب رسیده جان
تو آن نیمه ی پنهان ماه
من در حسرت تماشای باران
تو
تُ
طُ
نهاد بی تکرار جمله های ناتمام منی و

بی تو ردیف نخواهد شد حال غزل هایم

عطر سوسن
مشاهده همه ی 8 نظر
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)
ماه تی تی (عالیجناب شعرهای من)

چیدم ماه را از شاخه ی شب بگذار تاریک بماند

چیدم ماه را از شاخه ی شب
بگذار تاریک بماند سرای تنهایی من
ماه و خورشید چه کارم آید وقتی آسمانم نیست
خط زدم فصلها را یک به یک از سررسید خاطرم
روز و شب
ماه و سال چه کارم آید وقتی شوق ایّامم نیست
بی حضورش یعنی گذر از ثانیه ها
توقف در گسل خاطره ها
ناباورم بر این حذر
بر این گذر
بر کدامین راهِ بی نشان گذر کردم
که شد سهم قدم هایم حذر کردن
من به دست سرنوشت
یا به تمنای دلم
ایستادم در عبور لحظه ها
رو نهادم بر راه بی پایان خیال
شاید تعبیر شود این رویای محال

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید