لحظه  بروز رسانی 
mahya
آروم و عادیآروم و عادی
mahya

جان در قـَدمـَش کُنـَم کـه آرامِ دل اَســتــــ

جان در قـَدمـَش کُنـَم کـه آرامِ دل اَســتــــ

جان در قـَدمـَش کُنـَم
کـه آرامِ دل اَســتــــ{-w67-}

مشاهده همه ی 5 نظر
mahya
آروم و عادیآروم و عادی
mahya

🍁 هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم

🍁 هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم

🍁
هنگام ‌دلخـوری ، نامهربـانی ها را تـاب بیاوریم ...
مبـادا ایـن وسـط حُـرمتـی شـکـسـتـه شـود
کـه تـاوانـش سـال هـا تـنـهـایـی بـاشـد...( :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahya
آروم و عادیآروم و عادی
mahya

🍁 خَـلق عالَـم گـر شـونـد اَغـیـار و خَـصـم

🍁 خَـلق عالَـم گـر شـونـد اَغـیـار و خَـصـم

🍁
خَـلق عالَـم گـر شـونـد
اَغـیـار و خَـصـم
نیـسـت غـم گـر یـار
بـاشــد یــار مـا{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید