لحظه  بروز رسانی 
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

دلــم نه عشق میخواهد ،نه دروغ های قشنگ ،نه ادعاهای


اس ام اس

دلــم نه عشق میخواهد ،نه دروغ های قشنگ ،نه ادعاهای بزرگ،نه بزرگ های پر ادعــــــا...

دلم یک فنجان قهوه ِ داغ میخواهد و یک دوست

که بشود با او حرف زد و بعد پشیــــــــمان نشد...

مشاهده همه ی 1 نظر
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

من خودم را زندگی میکنمو برایم مهم نیست چگونه قضاوت می

من خودم را زندگی میکنم

و برایم مهم نیست چگونه قضاوت می شوم ...

چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟

آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند...!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

بـہ بعضیاҐ بایב گفت : ببیــــלּ زیـــــاב بـــہ פֿـــوבت نـَنــاز مــَــــלּ

بـہ بعضیاҐ بایב گفت :


ببیــــלּ زیـــــاב بـــہ פֿـــوבت نـَنــاز


مــَــــלּ تــوو گــوشِ ڪــَــسـایـے زבҐ ڪــہ


تــو פتــے زنـگ פֿـــــونشـــونــҐ نمـے تــونـے بزنــے בر بــری...

مشاهده همه ی 3 نظر
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد. نه بهانه ای برای رفتن و نه دروغی برای توجیه...!

مشاهده همه ی 4 نظر
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد. نه بهانه ای برای رفتن و نه دروغی برای توجیه...!

مشاهده همه ی 1 نظر
Majeed
مهربونمهربون
Majeed

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند.

افراد ناموفق همیشه می پرسند : " این کار، چه سودی برای من دارد؟ "

مشاهده همه ی 1 نظر