لحظه  بروز رسانی 
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم

نظرات برای این پست غیر فعال است
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

در زندگی از چیزهای زیادی می ترسیدم و نگران بودم تا

در زندگی از چیزهای زیادی می ترسیدم و نگران بودم تا اینکه آنهارا تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم
❌از تنهایی می ترسیدم!
➕یاد گرفتم خود را دوست بدارم

❌از شکست می ترسیدم!
➕یاد گرفتم تلاش نکردن یعنی شکست

❌از نفرت می ترسیدم!
➕یاد گرفتم به هر حال هر کسی نظری دارد
❌از درد می ترسیدم!
➕یاد گرفتم درد کشیدن برای رشد روح لازم است

❌از سرنوشت می ترسیدم
➕یاد گرفتم من توان تغییر آن را دارم

❌از گذشته می ترسیدم!
➕فهمیدم گذشته توان آسیب رساندن به من را ندارد

نظرات برای این پست غیر فعال است
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است

هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است