لحظه  بروز رسانی 
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه
پست شماره 318324126 از آشنا ترین غریبه

...

نظرات برای این پست غیر فعال است
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

وقتی قدرت انتقام را داری “گذشت” بالاترین درجه عقل توست

وقتی قدرت انتقام را داری
“گذشت” بالاترین درجه عقل توست
و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است