لحظه  بروز رسانی 
Maryam
قبراققبراق
Maryam

شایعه ی پیچیدگیِ زن ها، تنها بهانه ای مردانه است

شایعه ی پیچیدگیِ زن ها، تنها بهانه ای مردانه است

شایعه ی پیچیدگیِ زن ها،
تنها بهانه ای مردانه است
برای رفتن ها و ندیدن ها،
برای نفهمیدن ها و نخواستن ها !
وگرنه معمای هر زنی
با آغوش حل میشود …

مشاهده همه ی 11 نظر
Maryam
قبراققبراق
Maryam
پست شماره 319460309 از Maryam

.

مشاهده همه ی 13 نظر