لحظه  بروز رسانی 
متين
متين

‌ قمرى هاى بى خيال هم فهميده اند، فروردين


قمرى هاى بى خيال هم فهميده اند،
فروردين است
اما آشيانه ها را باد خواهد برد
خيالى نيست!

بنفشه هاى كوهى هم فهميده اند،
فروردين است
اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد
خيالى نيست!

سنگ ريزه هاى كناره ى رود هم فهميده اند،
فروردين است
اما سايه روشنان سحرى را باد خواهد برد
خيالى نيست!

همه اين ها درست
اما بهار سفر كرده ى ما كِى برمى گردد؟
واقعاً خيالى نيست؟


‌های_شب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
متين
متين

‌ هر آشنایی تازه اندوهی تازه است. مگذارید که

‌ هر آشنایی تازه اندوهی تازه است. مگذارید که


هر آشنایی تازه اندوهی تازه است...
مگذارید که نام شما را بدانند
و به نام بخوانندتان.
هر سلام،
سرآغاز دردناک یک خداحافظی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید