لحظه  بروز رسانی 
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی

بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
یه اعتراف تلخ تموم زندگیم بودی

بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی

مشاهده همه ی 5 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن

داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...

داغون یعنی نباشی و بیاد بارون

قدم زدن تنها تو خیابون

تو باشی با اون

مشاهده همه ی 2 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی

تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی
تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی

تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی

مشاهده همه ی 2 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

دیوانه مرا به دست کی سپردی دیوانه رفتی مرا با خود نبردی

دیوانه
دیوانه مرا به دست کی سپردی دیوانه رفتی مرا با خود نبردی

دیوانه

مشاهده همه ی 2 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

بازم معرفت داشت بهونه نیاورد و رو راست گفت اونو

بازم معرفت داشت بهونه نیاورد و رو راست گفت اونو
بازم معرفت داشت بهونه نیاورد و رو راست گفت اونو میخوام

بازم معرفت داشت بهونه نیاورد و
رو راست گفت اونو میخوام

مشاهده همه ی 4 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi
دلم تنگته مثل
دلم تنگته

دلم تنگته مثل .....

مشاهده همه ی 9 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

کسی چیزی نمیفهمه سرت بالا برو نامرد

کسی چیزی نمیفهمه سرت بالا برو نامرد
کسی چیزی نمیفهمه سرت بالا برو نامرد

کسی چیزی نمیفهمه سرت بالا برو نامرد

مشاهده همه ی 3 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

دلگیرم از همه دل گیر این غمه

دلگیرم از همه دل گیر این غمه
من عاشق تو ام تو عاشق همه

دلگیرم از همه دل گیر این غمه

مشاهده همه ی 4 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره

میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره
نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره

میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره

مشاهده همه ی 2 نظر
Mehdi
شیطونشیطون
Mehdi

از اون به بعد شدیم همه چیز هم حسمون بهم کم نمیشه نه

همه چیز هم
از اون به بعد شدیم همه چیز هم حسمون بهم کم نمیشه نه

همه چیز هم

مشاهده همه ی 1 نظر