لحظه  بروز رسانی 
ملیکا 77
ملیکا 77
😘😍عاشقتم‌ نفس من

😘😍عاشقتم‌ نفس من

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 47 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

رخت زیبای آسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن

رخت زیبای آسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن

رخت زیبای آسمانی را
خواهرم با غرور بر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش


چادرت ارزش است باور کن

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 13 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77
👌👌

👌👌

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 22 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

من شکایت دارم… از آن ها که نمی فهمند چادر

من شکایت دارم… از آن ها که نمی فهمند چادر

من شکایت دارم…
از آن ها که نمی فهمند چادر مشکی من یادگار مادرم زهراست
از آن ها که به سخره می گیرند قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛
چـــــرا نمی فهمی؟
این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی که باشد
حـــُرمــت دارد !

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 12 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
تقدیم ب همسرم ❤

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

تقدیم ب همسرگلم 😘

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

توراحس میکنم هردم. که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام

توراحس میکنم هردم. که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام

توراحس میکنم هردم...
که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...
من از شوق تماشایت...
نگاه از تو نمیگیرم....
تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....
ولی...افسوس...این رویاست....
تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم....
تو با من مهربان بودی...
واین رویا چه زیبا بود....
ولی.... افسوس.... که رویا بود....

مشاهده همه ی 2 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

چقـدر دوست دارم دستهای مردانـه ات را ڪـه دستهای

چقـدر دوست دارم دستهای مردانـه ات را ڪـه دستهای

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن


عشق یعنی همسرت باشه ❤😘

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
ملیکا 77
ملیکا 77

تقدیم به همسر مهربانم

تقدیم به همسر مهربانم

Kh❤

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید