لحظه  بروز رسانی 
Melodi
گرفتارگرفتار
Melodi
پست شماره 317294300 از Melodi

{-8-}{-11-}

مشاهده همه ی 16 نظر
Melodi
گرفتارگرفتار
Melodi
...

{-w6-}

مشاهده همه ی 15 نظر
Melodi
گرفتارگرفتار
Melodi
مشاهده همه ی 23 نظر
Melodi
گرفتارگرفتار
Melodi

#شرم می کنم ؛ با #ترزاوی کودک #گرسنه ؛

#شرم می کنم ؛ با #ترزاوی کودک #گرسنه ؛

می کنم ؛

با کودک ؛

کنار سیری ام را کنم ؛

از صبح تا غروب آفتاب ؛

را کنیم ؛

نه اینکه و کشیده ؛

تا فقط آن ها را درک نماییم ؛!

آری هزاران بار ؛

که دیریست وا مانده ایم در ظاهر ؛

هیچگاه حال را نخواهند کرد ؛

زیرا به اطمینان دارند . . .

مشاهده همه ی 5 نظر