گالری مرکادو
قبراققبراق
گالری مرکادو

گالری مرکادو مکانی برای پیدا کردن بهترین هاست، و هدف

گالری مرکادو مکانی برای پیدا کردن بهترین هاست، و هدف مرکادو ایجاد روشی برای ارتباط مستقیم و حذف واسطه ها بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و تعهد کاری ما بر تهیه بهترین کالاها از بهترین تولید کننده ها و برندهاست. و در این مکان ما کیفیت را بر کمیت کالاها ترجیج داده و همواره سعی در ایجاد امکاناتی برای خرید راحتر تر مشتریان عزیز هستیم.

ما به این معتقدیم که ساختن زندگی به هیچ وجه محدود به زمان نبوده و نیست، در حالی که این اراده آهنین ما انسانهاست که زندگی به این زیبایی را خلق و به آن رنگ و بو می بخشد و از این نظر دادشتن زندگی زیبا حق همگان می باشد و ما در گالری مرکادو با فراهم کردن بهترین ها سعی در زیباتر کردن زندگی زیبای شما را داریم.

کلمه مرکادو به زبان اسپانیایی و فیلیپینی به معنی بازار بوده و در زبان اسپانیایی به صورت "Mercado" و در زبان فیلیپینی به صورت "Merkado" نگارش می شود و از آنجایی که نوشتن کلمه مرکادو به زبان فیلیپینی هم از لحاظ تلفظ و هم از لحاظ نوشتاری برای ایرانی ها آسان تر و خوشایندتر بود، از دامنه اینترنتی Merkado برای فروشگاه اینترنتی استفاده کرده ایم.

مشاهده همه ی 7 نظر