لحظه  بروز رسانی 
Mostafa
عصبانیعصبانی
Mostafa
پست شماره 320182927 از Mostafa

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
عصبانیعصبانی
Mostafa
پست شماره 320182925 از Mostafa

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
عصبانیعصبانی
Mostafa
پست شماره 320182922 از Mostafa

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
عصبانیعصبانی
Mostafa
پست شماره 320182918 از Mostafa

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
عصبانیعصبانی
Mostafa
پست شماره 320182917 از Mostafa

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ #ﺭﻭﺡ ﻭ #ﻗﻠﺐ ﻭ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ

مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ #ﺭﻭﺡ ﻭ #ﻗﻠﺐ ﻭ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ

مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ #ﺭﻭﺡ ﻭ #ﻗﻠﺐ ﻭ #ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :
" "
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ #ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
" #ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ "
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ #ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ی " ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ " ﻏﺮﻭﺭ له ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ !!؟؟
مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﻭﺩ #ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ #ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮕﻮﺋﯽ " ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ "
با ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ : ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ؟
چه ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
گاهی ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ ....
کاری ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮﻫﻢ #ﺩﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ، نیست.
گذﺷﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎﺭ #ﻫﻮﯾﺖ ﻭ #ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ....
انتظار #ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ....
شخصیت ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ #ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺷﻮﺏ ﮐﺸﯿﺪﯼ ، ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﺭﺍﻡ نمی ﺷﻮﺩ ...


آدمها را بفهمید، ، نمی گیرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

برای خودت یک دایره #اعتماد درست کن. آنهایی که مهم

برای خودت یک دایره #اعتماد درست کن. آنهایی که مهم

برای خودت یک دایره درست کن.
آنهایی که مهم هستند را بگذار درون دایره، کم اهمیت ترها را روی خط
و باقی را بیرون از این دایره فرضی تصور کن.
هر وقت کسی حرفی به تو زد که خاطرت رنجید ببین کجای دایره ات هستند؟؟
جزو افراد مهمند یا نه فقط هستند .
آیا براستی ارزش دارد از کسانی که برایمان اهمیتی ندارند برنجیم !؟
چرا بگذاریم آدمهای کم اهمیت زندگیمان ، ما را نارحت کنند حتی برای ثانیه ای!؟
یادمان باشد وقتی دیگران بدانند که نمیتوانند ناراحتتان کنند، دیگر تلاشی هم برای ناراحت کردن شما نمی کنند.

این راز است
یک دایره فرضی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

اینکه گاهی اوقات به جای شب بخیر ، به همدیگر میگوییم

اینکه گاهی اوقات به جای شب بخیر ، به همدیگر میگوییم

اینکه گاهی اوقات به جای شب بخیر ، به همدیگر میگوییم بی فکر، آرزویی ست برای شبهای ما آدمها، مگر می شود شب فرارسد و و میهمان ناخوانده ذهنمان نشود؟!
چه باشی چه ، فکر و خیال در کوچه پس کوچه های نمایان میشود
گاهی با کوله باری از حال خوش، و و گاهی هم با و و
بیاییم شب را اینگونه برای هم آرزو کنیم:
شبت لبریز از آرامش خیال.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

فکر کنم #آدم ها #ستاره هایی هستند که به #زمین #سقوط

فکر کنم #آدم ها #ستاره هایی هستند که به #زمین #سقوط

فکر کنم ها هایی هستند که به کردند ⭐ ️
و هرکدام ، های مهتابی
ارام و بی صدا از
به خیره میشوند🌙
خدا میداند چه ازین دوری در دل تک تکشان است....
هرجای این زمین که هستی
امیدوارم تورا خداوند آنچنان غرق در نعمت بکند
که بشوی نزدیکترین ستاره به ماه، و تمام و ناارامی ها برایت بی معنی شوند.

🌕 ⭐ ️میبینی ستاره ها در اسمان چقدر آرام اند؟
این چنین ارامشی برایت از خدا میخواهم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR*لبخندعشق*BOY
شادشاد
LOR*لبخندعشق*BOY

#حقیقت این است ڪه در دنیا بیش از حد نیاز مردم

#حقیقت این است ڪه در دنیا بیش از حد نیاز مردم

این است ڪه در دنیا بیش از حد نیاز مردم وجود دارد خلاقانه بیش از حد وجود دارد بیش از حد وجود دارد بیش از حد وجود دارد و بیش از حد وجود دارد.
و همه اینها به سوی ڪسی میشود ڪه از این وفور بینهایت نعمات آگاهی داشته باشد.
تصور اینڪه نعمات به اندازه ڪافی برای همه وجود ندارد به معنی نگاه ڪردن به تصاویر بیرونی است و ڪردن اینڪه همه چیز از بیرون بدست میاید.
با این دیدگاه مسلما احساس میڪنید ڪه در دنیا وجود دارد
اما شما میدانید ڪه هیچ چیز از خارج حاصل نمیشود بلڪه شماست ڪه ڪننده همه چیز است شما در نامحدود است
پس چیزهایی ڪه میتوانید با فڪر خود ایجاد ڪنید نیز نامحدود است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید