لحظه  بروز رسانی 
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

خـــدایآ ساده میــتــوان مــحــاڪمہ ات ڪـرد بــاهمـــیــن یـڪ جـمـلہ: اگـر

68.gif

خـــدایآ
tazuini_51_.gifساده میــتــوان مــحــاڪمہ ات ڪـردtazuini_51_.gif
بــاهمـــیــن یـڪ جـمـلہ:
اگـر زمــینـتtazuini_gol_105_.gif جـاےخـوبے بــود خودت بہ آسـمـانtazuini_setare_104_.gif نمیرفتے

http://uupload.ir/files/p5dp_photo_2016-03-03_14-27-37.jpg

68.gif

مشاهده همه ی 18 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

•|یِــہ آهَنـگایے هَستـَنـ •|وَقـتے گوش میڪُنی با خوבِت میگی •|مَن

68.gif

•|یِــہ آهَنـگایے هَستـَنـtazuini_ahang_11_.gif
•|وَقـتے گوش میڪُنی با خوבِت میگیtazuini_ahang_2_.gif
•|مَن ڪِیـ زِنـבِگیـــمو واسِــہ ایـن تَعــــریف ڪــرבَمtazuini_ahang_11_.gif

http://uupload.ir/files/j4zy_photo_2016-03-02_23-10-36.jpg

68.gif

مشاهده همه ی 6 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

تـمـومـهـ جـذابـیـــتـ یــهـ כـפֿــتــر شـפֿــصـیــــتو افـڪًــــارشــهـ بـقـیـــش بـا ی

68.gif

تـمـومـهـ جـذابـیـــتـかわいい男の子&女の子(*/□\*) のデコメ絵文字 یــهـ כـפֿــتــرキラキラ のデコメ絵文字 شـפֿــصـیــــتوかわいい のデコメ絵文字 افـڪًــــارشــهـハート 伸ばし棒 のデコメ絵文字
بـقـیـــشキラキラ のデコメ絵文字 بـا یـــهـ כωــتـمـال  مـرطـوبキラキラ のデコメ絵文字 پـاڪًــ مـیـــشــهـ ⇨
mini228.gifشـפֿـصیـــــت כاشـــتهـ بــاش
وگــرنهــ ↶פֿـوشگـــل↷ زیــــاכهــキラキラ のデコメ絵文字

DONT COPY!
2015-Summer-style-Women-White-Dress-Vest

68.gif

مشاهده همه ی 90 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

دوبــــــــارهـ شَبــــ تَجـــــاوُز خاطــــرهـ هـا تِکـــــرار نامُنَظَّـمـِـ تَنهایے DO

68.gif

34.gif
دوبــــــــارهـ شَبــــ34.gif

tazuini_52_.gifتَجـــــاوُز خاطــــرهـ هـاtazuini_52_.gif

34.gifتِکـــــرار نامُنَظَّـمـِـ تَنهایے34.gif

DONT COPY!
http://uupload.ir/files/0p8e_46464.png

68.gif

مشاهده همه ی 152 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

عِشقــ عَجبــ اِحساسیـــهـ کِهـ یِکیـ یِهـــو مـات میشــهـ یِکیـ اَز

68.gif

34.gifعِشقــ عَجبــ اِحساسیـــهـ34.gif

sheklak_khas4_2_.gifکِهـ یِکیـ یِهـــو مـات میشــهـ

یِکیـ اَز راهـ میــــاد هَمـهـ دُنیـــــات میشـهـsheklak_khas4_2_.gif

DONT COPY!

http://uupload.ir/files/r24_large.gif

68.gif

مشاهده همه ی 364 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

כُخـــــتر بـاس وقتے آقاش سرڪارہ بهش اِس بـכـہ بگـہ

68.gif

tazuini_192_.gifכُخـــــتر بـاس وقتےtazuini_192_.gif

آقاش سرڪارہ بهش اِس بـכـہ بگـہ :

بـہ سراغ مـــن
tazuini_ghalb_10_.gif اگر مے آیی

sheklak_khas4_2_.gifبا لــــــــــــــواشـڪ و پاستیل و شڪلات و آلوچـہ و بیاsheklak_khas4_2_.gif

وگرنـہ برو خونـہ مامانت اینا ڪـہ حسابے כلتنگتن

DONT COPY!

http://uupload.ir/files/2vqg_7654.png

68.gif

مشاهده همه ی 60 نظر
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا
خجالتیخجالتی
【✿ʂαɦαɾ✿】 تَهـ تَـغــآریهـ‌ خـُدا

روزے ڪ تو آرایشگاہ نشستم منتظرت בل تو בلم

68.gif

روزے ڪ تو آرایشگاہ نشستم منتظرت

tazuini_ghalb_65_.gifבل تو בلم نیس ڪ بیاے ببینمتtazuini_ghalb_65_.gif

صـבاے בزבگیر ماشینو میشنوم

tazuini_ghalb_75_.gifیهو 【جیغ】 میزنم میگم :وااااے 【آقاموטּ】 اومـבtazuini_ghalb_75_.gif
همـہ ے اونایے ڪ نشستـטּ تو آرایشگا میزنـטּ زیر خنـבہ

یہ בفـہ صـבاے בر میاב..
tazuini_ghalb_19_.gif
میرم پشت בر قایم میشم،בر باز میشـہ میگے 【عروس خوشگل مـטּ آماבس؟!!

آرایشگر میگـہ : اومـבטּ בنبالش برבنش،عصبے میشے و میگے ڪے برבتش؟!!

اصلا اوטּ تولـہ بـבوטּ مـטּ ڪ جایے نمیرہ
از پشت בر میام بیروטּ چشام ۴تا میشـہ زل میزنم تو چشات توهم خیرہ میشے بہ سر تا پام

sheklak_khas4_2_.gifمیگے : اووووووفخانـومم و نگاا چہ جیگرے شـבہ منم میگم :
چــہ خوشتیپ شـבہ آغاموووووووטּ!!sheklak_khas4_2_.gif

محڪم بغلم میڪنے و میگے ترسونـבیم خانومے،בستمو میگیرے و میگے بریم زنـבگیم؟!!
منم میگم : بریم نفسم!!


tazuini_ghalb_30_.gifمیریم בم ماشیـטּ،בرو واسم باز میڪنے و میگے بفرماییـב خانومم!!tazuini_ghalb_30_.gif

با یـہ چشمڪ ازت تشڪر میڪنم و میشینم،میاے تو و حرڪت میڪنیم،تو راہ
ڪلے باهم میخنـבیم

میگم آقااایے؟!! میگے جونـہ בلم خانومم؟!!

tazuini_ghalb_55_.gifالاטּ خوشبخت تریـטּ زטּ בنیام!!tazuini_ghalb_55_.gif
همونجا تو בلم میگم خـבایا شڪــرت بابت بوבنش

DONT COPY!
http://www.upsara.com/images/oykz_1231.png

68.gif

مشاهده همه ی 117 نظر