لحظه  بروز رسانی 
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

دلــ ــ ــمــ ــ ــو بـــ ـــ ـــردی

www.roozgozar.com-2076.gif

دلــ ــ ــمــ ــ ــو بـــ ـــ ـــردی . . . . . . . . . بـــــــــ درکـــــــــــــ

 

دنــ ـــیـــ ــ ـــامـــ ــو بــ ـــ ــردی . . . . . . بـــــــــــ درکــــــــــــ

 

ولــ ــی مــ ــن از تــ ــ ــو فــ ــقــ ــط فــ ــکــ ــرت را

 

بــ ــرداشــ ـــتــ ـــم بـــ ـــرای خـــ ـــودم

 

هــ ــمــ ــه ام را پــ ـــ ــس بـــ ـــده

 

 قــ ـــول مــ ـــی دهــ ــم فــ ــکــ ــرت را از ســـ ــــرم

 

بـــ ـــیــ ـــرون کــ ــنــ ـــم

mm0mw6l1dzqno753qudi.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

ایـــن روزهـــآ اפســـآس مے کنــــــم وقتـــے مـــے نویســـم פֿבآ چشمهـــآیش

www.roozgozar.com-2076.gif

ایـــن روزهـــآ

اפســـآس مے کنــــــم

وقتـــے مـــے نویســـم

פֿבآ چشمهـــآیش رآ مـــے گیـــرב…

وقتـــے مـــے פֿـــــوآنــــم

گوشهـــآیش رآ…

صـــاבقـــآنـــہ بگــــویــــم،

فکــــر مـــے کنـــم

פֿــــבآ هــــم از ســـاבگـــے مـــن

و פـــرفهـــآے تکـــرآرے ام

פֿستـــہ شــــבه استـــ !!!

0e0h2gzdbu8rti5ctihc.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

بارم را بسته ام   نشسته

www.roozgozar.com-2076.gif

بارم را بسته ام

 

نشسته ام بر گوشۀ تنهایی

 

نمی دانم میخواهم بروم یا بمانم

 

فقط میخواهم نباشم

 

کاش یکی بیاید دستم را بگیرد

 

و مرا نجات دهد از این سرگردانی...

lo867umfcxmutxb8156m.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

گاهی باید رد شد ، باید گذشت ؛

www.roozgozar.com-2076.gif

گاهی باید رد شد ، باید گذشت ؛

 

گاهی باید در اوج نیاز نخواست ..

  

گاهی باید کویر شد و با همه تشنگی 

 

منت هیچ ابری را نکشید .. 

 

گاهی برای بودن باید محو شد ، باید نیست شد

  

گاهی برای بودن ؛ باید نبود ... 

 

گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی شوی

  

که مدت هاست هیچ رهگذری از آن عبور نکرده

  

گاهی باید نباشی...

7m1n38r5a0m8ivjru258.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

خــُب مـَـردُمـ ـاלּ حـَـسـ ـود !   چــِرا

www.roozgozar.com-2076.gif

خــُب مـَـردُمـ ـاלּ حـَـسـ ـود !

 

چــِرا ساکت ایستـ ـاده ایـد ؟

 

بــِرَوید بــِﮧ کارهایتاלּ بــِرسید

 

نـِـگراלּ نـَباشیـ ـد

 

دیگــَر با یکدیگــَر مـِثل قــَبل نمیشیـ Ґ !

1uj3znzpnyrd3enmhbpk.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

بوی مرگ می دهم.!    

www.roozgozar.com-2076.gif

بوی مرگ می دهم...!

 

 

بی گمان یک نفر که روزگاری

 

 

تمام احساس مرا صاحب بود

 

 

در درونم، جانش را از دست داده...!

sx3gy6fj5fz8fb8v2jy9.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】
خجالتیخجالتی
    【★】ᗰᓰᒪᗩᖙ【★】

گاهـے وقتها نوشتنت نمے آیـــב. قــבـم زבن را هم دوست

www.roozgozar.com-2076.gif

گاهـے وقتها نوشتنت نمے آیـــב..


قــבـم زבن را هم دوست نــבارے…


از حرف زבن با בیگران حالت به هم میخورב..


خسته نیستے…


اما انگـــآر تا בلت بخواهــב غمـــ دارے…


بعضے وقتها


قـــבرے ارامش ذهنے و خیــال رآحــتـــــ آرزویتــ استـــ...
نظرات برای این پست غیر فعال است