لحظه  بروز رسانی 
♥نفس فردایی بهتر♥
♥نفس فردایی بهتر♥

به چه میخندی تو به مفهوم غم انگیز جدایی به چه

به چه میخندی تو

به مفهوم غم انگیز جدایی

به چه چیز

به شکست دل من یا به پیروزی خویش

به چه میخندی

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد

یا به افسونگری چشمانت

که مرا سوخت و خاکستر کرد

به چه میخندی تو

به دل ساده ی من که دگر تا ابد نیز به فکر خود نیست

خنده دار است.....بخند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥نفس فردایی بهتر♥
♥نفس فردایی بهتر♥

چقـــدر خوشحال بود شیطان وقتی سیب را چیدم

0u0mrrnyasdo2os8w0ot.jpg


چقـــدر خوشحال بود شیطان وقتی سیب را چیدم گمـــان می کرد فریب داه است مرا

نمی دانست تو پرسیده بودی مرا بیشتر دوست داری یا ماندن در بهشت را ؟؟؟!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
♥ﺩﻟﻨ ﻮ ﺷ ﺘﮧ ﮪـــ( ↫SƐѴDΛ ҠĤΛИ♡♡M↪ )ــــﺎ‎ﮮ ﺧﮯﺲ♥
لوسلوس
♥ﺩﻟﻨ ﻮ ﺷ ﺘﮧ ﮪـــ( ↫SƐѴDΛ ҠĤΛИ♡♡M↪ )ــــﺎ‎ﮮ ﺧﮯﺲ♥

طوله سگ . .  .  .  ضربدر عرض سگ = مساحت

طوله سگ

.

.

 .

 .

 ضربدر عرض سگ = مساحت سگ{-7-}

مشاهده همه ی 4 نظر