لحظه  بروز رسانی 
@Mithridates_e
@uniquee
..................

@uniquee

مــلــت عــشــق
مشاهده همه ی 1 نظر
@Mithridates_e

.........................

@uniquee
.........................

@uniquee

دلــدادگی
مشاهده همه ی 2 نظر
@Mithridates_e

فرشته ها همیشه وجود دارن،اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون

...................

فرشته ها همیشه وجود دارن،اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگیم دوست
تقدیم به فرشته ی بی بالم که به داشتنش میبالم@uniquee

مشاهده همه ی 2 نظر
@Mithridates_e

واسه تو دختر سرخ فیس نما @uniquee

................

{-98-}{-98-}{-98-}
واسه تو دختر سرخ فیس نما
@uniquee

مشاهده همه ی 2 نظر
Bahareh
مهربونمهربون
Bahareh

گرشا رضایی ............دریا نمیرم

پست شماره 319613719 از Bahareh
گرشا رضایی ............دریا نمیرم

.

نظرات برای این پست غیر فعال است