لحظه  بروز رسانی 
معجزه ي خاموش
معجزه ي خاموش

پیش از آفتاب ڪه برمی‌خیزے انگار پیش از خلقت برخاسته‌اے

پیش از آفتاب ڪه برمی‌خیزے
انگار پیش از خلقت برخاسته‌اے
و هر روز
شاهد مجدد این تحول روزانه خواهی بود
از تاریڪی به روشنایی
از خواب به بیدارے
از سڪون به حرڪت
و امروز صبح چنان حالی داشتم
که به همه سلام می‌ ڪردم ..

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
معجزه ي خاموش
معجزه ي خاموش

رفته ای اما به دل. صد زخم کاری مانده

رفته ای
اما به دل... صد زخم کاری مانده است!
برگرد و
آبادش بکن مخروبه را...!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
معجزه ي خاموش
معجزه ي خاموش

گفتی شب هاے " بی من " ستاره ها را

گفتی شب هاے " بی من "
ستاره ها را بشمار ؛ چشمانت گرم می شود
می خوابی
بی تو ... شمردنم نمی آید
برگرد !!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید