لحظه  بروز رسانی 
❥ ❢moOohi✘↫
لوسلوس
❥ ❢moOohi✘↫

چقد سخته . به جایی برسی که از خودت بپرسی


http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/2/4/12/1454577952570342.jpg

چقد سخته ... به جایی برسی که از خودت بپرسی... واقعا ارزششو داشت...,؟
.
.
زجر آور تر اینکه,
یه حسی بهت بگه
نه....


مشاهده همه ی 2 نظر
❥ ❢moOohi✘↫
لوسلوس
❥ ❢moOohi✘↫

تـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍـعـــطـــیڸ اَسـ؁ـت تمــ.ـ

تـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍـعـــطـــیڸاَسـ؁ـت

تمــ........ـّّّّـّـّـّّّّّّـّـّّـّّّّّـّّـّـّّّّّّـّّّّّّّّّّّـّـّّـّّّّّـّّـ........ـمام‌ِحوصـٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍلهـ ام http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/2/11/1443772988664517.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
❥ ❢moOohi✘↫
لوسلوس
❥ ❢moOohi✘↫

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/6/17/1444139528250305.jpg

مشاهده همه ی 19 نظر
❥ ❢moOohi✘↫
لوسلوس
❥ ❢moOohi✘↫

# مَن شُدَمـ آدَمـ بَدِه . ببین . چقَد حـالَمـ بَده

# مَن شُدَمـ آدَمـ بَدِه .
ببین . چقَد حـالَمـ بَده ..! http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/23/8/1440300816148260.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر