لحظه  بروز رسانی 
صالح خان
شیطونشیطون
صالح خان

ﺧﺎﻧﻤﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ پیامک ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ :  ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ،

ﺧﺎﻧﻤﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ پیامک ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ :

 ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ، ﭼﻮﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻪ..

 ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ، ﭼﻮﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻪ..

 ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﭼﻮﻥ ﺯﻭﺩ ﻗﻄﻊ ﻣﻴﺸﻪ….

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺭﻭﺕ ، ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ  {-1-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Aleksandra
گرفتارگرفتار
Aleksandra

خداوند فرمود من نمى توانم  همه جا باشم براى همين مادر

خداوند فرمود من نمى توانم
 همه جا باشم براى همين مادر
 را آفريدم تا بجاى من حضور داشته باشد. {-41-}{-41-}{-41-}
شيطان جواب داد من هم نمى توانم همه جا

باشم براى همين مادرشوهر را جانشين خود قراردادم{-7-}{-7-}{-7-}

.....جمله سنگین بود ...ترور نشم صلوات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صالح خان
شیطونشیطون
صالح خان

شخصي نزد حكيم رفت و پرسيد : من بواسطه تلگرام

شخصي نزد حكيم رفت و پرسيد : {-61-}

من بواسطه تلگرام با دختری زيبا آشنا شدم و قصد ازدواج با او را دارم.{-130-}

آيا نظر شما اين امر مشكلي ندارد و از نظر دين پذيرفته شده است؟؟؟
حكيم گفت :  دهن تو سرويس ...{-115-}

از كدوم گروه طورش کردی؟؟؟ منم اد كن زود باش {-123-}

مشاهده همه ی 1 نظر
صالح خان
شیطونشیطون
صالح خان

بیچاره قلبم چه ساده جاهل می شود ،      

بیچاره قلبم چه ساده جاهل می شود ،

                                   وقتی نگاه تو به سمتم متمایل می شود !{-49-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صالح خان
شیطونشیطون
صالح خان

دختره پست گذاشته از همه مردا متنفرم.! از همشون بیزارم و

دختره پست گذاشته از همه مردا متنفرم.! از همشون بیزارم و بدم میاد از همشون .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

خب عنتر نکبت من با شلوار کُردی پاچه بلند توی خونمون نشستم دارم چایی میخورم چیکار به تو دارم . والا {-93-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید