لحظه  بروز رسانی 
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

یه عده اینجا مریض هستن . مرضشون چیه خدا میدونه

یه عده اینجا مریض هستن ...
مرضشون چیه خدا میدونه
پیام میدن پاک میکنن

{-10-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

@bta14 با ارزوی بهترینا برات خواهری

@bta14 با ارزوی بهترینا برات خواهری

{-41-}@bta14
با ارزوی بهترینا برات خواهری

مشاهده همه ی 2 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

▫️به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی،

▫️به خاطر داشته باش
دست نیافتن به
آنچه میجویی،
گاه اقبالی بزرگ است...!

مشاهده همه ی 6 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

اتورفین یا M99 قوى ‌ترین مخدر دنیاست که 80 هزار بار قوی‌ تر

اتورفین یا M99 قوى ‌ترین مخدر دنیاست که 80 هزار بار قوی‌ تر از مورفین است.قدرت 1گرم اتورفین برابر با100 کیلو تریاک یا30 کیلو هروئین است
تولید این ماده در سراسر جهان به شدت کنترل میشود


{-16-}

مشاهده همه ی 1 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

خدا رو شکر اینجا همه بچه تهران هستن ! خوبه

خدا رو شکر اینجا همه بچه تهران هستن !
خوبه همشهری هستین احساس غربت نمیکنین
اینجا فقط من غریبم
اخه از پشت کوه اومدم
{-15-}

مشاهده همه ی 7 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

خدا رو شکر اینجا همه بچه تهران هستن ! خوبه

خدا رو شکر اینجا همه بچه تهران هستن !
خوبه همشهری هستین احساس غربت نمیکنین
اینجا فقط من غریبم
اخه از پشت کوه اومدم
{-15-}

مشاهده همه ی 11 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

📍نصیحتی که آلبرت انیشتین همیشه به یاد داشت

📍نصیحتی که آلبرت انیشتین همیشه به یاد داشت...

انیشتین نوشته است: پدرم به من میگفت "نمیتوانی در یک زمان بر ۲ اسب سوار شوی. تو میتوانی هر چیزی را انجام بدهی، اما نه
همه چیز را با هم".

یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را به کاری بدهید که در حال حاضر انجام میدهید. انرژی متمرکز، توان افراد است؛ و این تفاوت پیروزی و شکست است...!

مشاهده همه ی 13 نظر
Mobina
آروم و عادیآروم و عادی
Mobina

عجیب ترین گونه سیب درجهان سیب سیاه ڪه با لقب الماس

عجیب ترین گونه سیب درجهان سیب سیاه ڪه با لقب الماس

عجیب ترین گونه سیب درجهان سیب سیاه ڪه با لقب الماس سیاه نیزشناخته میشود
در حال حاضر تنها در شرایط آب و هوایے ڪوههاے تبت رشد مے ڪند

مشاهده همه ی 23 نظر