لحظه  بروز رسانی 
Moein
Moein

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده، میخواست کنار بکشه

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده، میخواست کنار بکشه ولی الان با کناریمون ریختن رو هم واسه تخریب ما...
مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده.
مورد داشتیم که دختره برا پسره يه لايك زده ، پسره فرداش رفته خواستگاریش
موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ پسره ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ
موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ apple ﻗﺮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻩ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک
مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ،دیگه زنگ درو نزده خودش کلید انداخته رفته تو!
مورد داشتیم که از حالا دعا دعا میکرده هوا سردتر شه بوتایی که تو حراجی پارسال خریده بپوشه!
مورد داشتیم اخبار میدیده اعلام کردن که آب مسموم شده مصرف نکنین. زنش از خواب بیدار شد گفت چی شده؟گفت :عزیزم هیچی! اب میخواد قطع شه اب بخور وبخواب!!!
مورد داشتیم که ﻃﺮﻑ ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷته شبیه {همه ﻣﻮﺍﺭﺩ} ﺷﺪه
{-29-}{-27-}

مشاهده همه ی 8 نظر
Moein
Moein

قبل از ازدواج پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم. دختر:

قبل از ازدواج
پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
دختر: می‌خوای از پیشت برم؟
پسر: حتی فکرشم نکن!
دختر: دوسم داری؟

پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟
دختر: منو می‌بوسی؟
پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
دختر: منو می‌زنی؟
پسر: دیوونه شدی؟ من همچین  آدمی‌ام؟!
دختر: می‌تونم بهت اعتماد کنم؟!
پسر: بله.
دختر: عزیزم!

 بعد از ازدواج
کاری نداره! از پایین به بالا بخون !{-27-}{-29-}

مشاهده همه ی 79 نظر
Moein
Moein

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ . ﺑﻲ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻲ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ............. ﺑﻲ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻲ 
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. ﺣﺮﻓﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻝ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. " ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ "
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. ﺍﺷﮑﻬﺎﺕ ﺭﻭ ﻳﺎﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎﻳﺪﺑﺒﻴﻨﻪ ﻳﺎﺩﻭﺵ ﺣﻤﺎﻡ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. ﻓﺮﻳﺎﺩﺕ ﺭﻭ ﺗﻮﻱ ﭘﮏ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﺰﻧﻲ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ....................{-29-}

مشاهده همه ی 22 نظر
Moein
Moein
پست شماره 157003252 از Moein

{-54-}{-29-}

مشاهده همه ی 12 نظر
Moein
Moein

همیشه خودت باش کپی 150 تومان بیشتر نیست

همیشه خودت باش کپی 150 تومان بیشتر نیست

همیشه خودت باش

کپی 150 تومان بیشتر نیست......

مشاهده همه ی 58 نظر
Moein
Moein
پست شماره 120880527 از Moein

{-29-}

مشاهده همه ی 18 نظر