بروز رسانی 
بهار
بهار

: حس میکنم آتش گرفته ام. #آمریکا ی

: حس میکنم آتش گرفته ام. #آمریکا ی

:
حس میکنم آتش گرفته ام..
ی خونخوار، در فرودگاه فقط شما را به آتش نکشید.. ما هم منفجر شدیم.. ما هم گرفتیم.. هر انسان آزاده ای تکه تکه شد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهار
بهار

و آنکس که تو را ندارد چه دارد??

و آنکس که تو را ندارد چه دارد??


و آنکس که تو را ندارد
چه دارد??

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهار
بهار

دوستت دارم به چه زبونی بگویم ای

دوستت دارم به چه زبونی بگویم ای


دوستت دارم
به چه زبونی بگویم
ای حضرت عشق.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهار
بهار

روزها میگذرد و همچنان مرد این میدان

روزها میگذرد و همچنان مرد این میدان


روزها میگذرد و همچنان
مرد این میدان
تو هستی برای ما..
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید