لحظه  بروز رسانی 
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

#خـــــدا_و_آدم واقعا قشنگه حتماً بخونید .👌🏻 ⇜پس

#خـــــدا_و_آدم واقعا قشنگه حتماً بخونید .👌🏻 ⇜پسواقعا قشنگه حتماً بخونید ...👌🏻
⇜پس از آفرینش آدم
خدا به او گفت :

نازنینم آدم ...
با تو رازی دارم
اندکی پیشتر آی ...
آدم آرام و نجیب آمد پیش
زیر چشمی به خدا می نگریست
محو لبخند غم آلود خدا
دلش انگار گریست

( قطره ای اشک ز چشمان خداوند چکید)
نازنینم آدم ...
یاد من باش ، که بس تنهایم

بغض آدم ترکید
به خدا گفت :
من به اندازه ی گلهای بهشت
نه! به اندازه عرش
نه...نه... من به اندازه تنهاییت ای هستی من ...
دوستدارت هستم

آدم ، کوله اش را برداشت
خسته و سخت قدم بر می‌داشت
راهی ظلمت پر شور زمین

زیر لبهای خدا باز شنید ...
نازنینم آدم ...
نه به اندازه تنهایی من ...
نه به اندازه عرش ...
نه به اندازه گلهای بهشت ...

که به اندازه یک دانه گندم
تو فقط یادم باش

نازنینم آدم ...نبری از یادم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

وقتی «تــو»ُ اینجا باشی فرقی نمی‌کند بهار کی از راه

وقتی «تــو»ُ اینجا باشی فرقی نمی‌کند بهار کی از راه

وقتی «تــو»ُ اینجا باشی فرقی نمی‌کند
بهار کی از راه میرسد...🌸
بهار همیشه دو قدمی من ایستاده!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ. "ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ"

ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ. "ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ"

ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ...
"ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ"
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟـﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ
ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻡ
"تا"
ﺷﺎﯾﺪﺧﻨـــﺪﻩ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

دوست داشتنت روی مرز هشدار است دارد از حد میگذرد

دوست داشتنت روی مرز هشدار است دارد از حد میگذرد

دوست داشتنت روی مرز هشدار است
دارد از حد میگذرد جنون در راه است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

آنقدر عزیزی که به دل نمی نشینی! تو،به جانم

آنقدر عزیزی که به دل نمی نشینی! تو،به جانم

آنقدر عزیزی
که به دل نمی نشینی!
تو،به جانم نشسته ای
به جای همه ی آرزوهایم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

عشق پاڪم عشق یعنے در میـان صـد هـزاران مثنــوے

عشق پاڪم عشق یعنے در میـان صـد هـزاران مثنــوے

عشق پاڪم
عشق یعنے در میـان صـد
هـزاران مثنــوے
بوے یڪ ٬٬تڪ بیـت،،
ناگـه مست ومـدهوهشت کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arash
مو قشنگمو قشنگ
arash

«محبت» مکملی دارد به نام «احترام» محبت و

«محبت» مکملی دارد به نام «احترام» محبت و

«محبت»
مکملی دارد
به نام «احترام»
محبت و احترام در
کنار هم
معجونیست که
هر کدام اثر دیگری را
«ضمانت»
خواهد کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید