لحظه  بروز رسانی 
Morteza
Morteza

یک بوسه ز لبهای تو در خواب گرفتم

یک بوسه ز لبهای تو در خواب گرفتم

یک بوسه ز لبهای تو در خواب گرفتم

گویی که گل از چشمه مهتاب گرفتم

هرگز نتوانی که ز من دور بمانی

چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
Morteza
کاش میشد از تو چت

کاش میشد از تو چت


ڪشیدت بیرون بغلت ڪرد...


♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
Morteza

دوسش داری؟ +نمی دونم دوست داشتن چه شکلیه

دوسش داری؟ +نمی دونم دوست داشتن چه شکلیه

-دوسش داری؟

+نمی دونم دوست داشتن چه شکلیه ولی وقتی نیست انگار هوا برا نفس کشیدن ندارم !

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
Morteza

هفت میلیون تُن صدا وجود داره ولی

هفت میلیون تُن صدا وجود داره ولی

هفت میلیون تُن صدا وجود داره

ولی من فقط با شنیدن یڪیش دیوونه میشم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
♥️

مشاهده همه ی 2 نظر
Morteza
Morteza

ای دلارامی ڪه جانِ ما "تویی" بی تو

ای دلارامی ڪه جانِ ما "تویی" بی تو

ای دلارامی ڪه جانِ ما "تویی"

بی تو ما را یڪ نفس آرام نیست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
Morteza

بی مقدمه مرا "عشقم" صدا کن! گاهی هم

بی مقدمه مرا "عشقم" صدا کن! گاهی هم

بی مقدمه مرا "عشقم" صدا کن!

گاهی هم آدم دلش ضعف می رود برای,
یک بوسه، یک آغوش، یک "دوستت دارمِ" بی مقدمه…!


♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Morteza
Morteza

بهت قول میدم. من بیشتر از دیروز دوستت خواهم داشت

بهت قول میدم. من بیشتر از دیروز دوستت خواهم داشت

بهت قول میدم...
من بیشتر از دیروز دوستت خواهم داشت
‌‌‌‌‌

♥️

مشاهده همه ی 1 نظر