لحظه  بروز رسانی 
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

از ابتدای سال94 خدمت مقدس سربازی به24ماه افزایش پیدا میکنه و

از ابتدای سال94 خدمت مقدس سربازی به24ماه افزایش پیدا میکنه و به متاهل ها3ماه و به ازای هر فرزند3ماه کسر خدمت تعلق میگیره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به خانومی مسلط به زایمان جهت معافیت سربازی نیازمندیم...

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-32-}

........................................

ID Instagram : Mohammad_ka76

مشاهده همه ی 3 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

خبر فوري از چين 卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿

خبر فوري از چين


卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卂妝十夾太乗䅈乗¥
.
.
.
.
.
خدا کنه شايعه باشه .

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}
.........................................
ID Instagram : Mohammad_ka76

مشاهده همه ی 3 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

تو خانه ی سالمندان برای راحتی سالمندان یه سطلی بوده توش

تو خانه ی سالمندان برای راحتی سالمندان یه سطلی بوده
توش توف وخلط ودماغشونومیریختن
داخلش یکی میادتف کنه دندون مصنوعیش میفته
اون توهیچی دیگه می خواد بادست برداره که دلش نمیاد
سطلو سر میکشه تادندونش بیاد سر جاش مدیونی اگه فحشم بدی
خودمم حالم بد شد
برم

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 19 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

دیگه چیزی به ذهنم نمیاد. . .

دیگه چیزی به ذهنم نمیاد..... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خودتون بخندید!
{-7-}{-7-}{-7-}
.............................
ID Instagram : Mohammad_ka76

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

هر موقعه حس مےکنم دارم عاشق میشمツ سریع مےرم جلو

هر موقعه حس مےکنم دارم عاشق میشمツ

سریع مےرم جلو ایینه مےگم محمددد ؟؟؟
میگہ جانم ؟!^_^

مــــــــــیگم گــــــــــہ نخور :||||
کاملا قانع میشم برمیگردم میام پست مــــــــــیزارم براتون :

رد داده میفهمے؟!^_^

مشاهده همه ی 5 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

کلمه مگس رو برعکس کن !!! ب من چه می

کلمه مگس رو برعکس کن !!!ب من چه می خواستی بر عکس نکنی ..... :|


هاپوووو��o_O
چخه چخه ... یوااااااش :||
{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 5 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

شارژ پنجی میگیرم. . . . .

شارژ پنجی میگیرم. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زیر بارون باهاتون قدم میزنم (^^)

{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 6 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

ﺧﺎﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺵ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﻲ

ﺧﺎﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺵ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
ﺑﺪﻩ
ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﺪﻡ
ﺑﻌﺪﺑﺮﺩﻣﺶ ﺗﻮﺍﺗﺎﻕ ﻫﻤﺸﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ
ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺭﻭﺩﺍﺩﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺸﻮﺧﻮﺭﺩ
ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍﺧﻴﺮﺕ ﺑﺪﻩ
ﭼﻨﺪﺭﻭﺯﻩ ﺷﮑﻤﺶ ﮐﺎﺭﻧﻤﻴﮑﻨﻪ
ﺗﻮﺵ ﻗﺮﺹ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩم
ﻫﻴﭽﻲ ﺩﻳﮕﻪﺍﻻﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺍﻳﺰﻱ ﻻﻳﻒ ﻧﺸستم
...................................................
{-7-}{-7-}{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 8 نظر
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

یه تصمیم جدی گرفتم . . . . . .

یه تصمیم جدی گرفتم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..میخوام رو حقم عن بمالم شاید دیگه کسی نتونه بخورتش
{-15-}{-15-}{-15-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☚مـحمــــмـــــد.☛
عاشقعاشق
☚مـحمــــмـــــد.☛

ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ %70 ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ اینترنته

ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ %70 ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ اینترنته...
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ 3 ﻣﺎﻩ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﻃﺮﻑ اسمش اصغره..!
{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید