لحظه  بروز رسانی 
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

پسر باورم نمیشه روحانی تموم شد ما هنوز زنده ایم ما

پسر باورم نمیشه روحانی تموم شد ما هنوز زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

قشنگ آیندگان میتونن از قسر در رفته های این 8 سال (از گرانی، تورم، تحریم، فیلتر، بنزین، بورس، زلزله، سیل، صاعقه و...) بعنوان سخت پوستان سخت جانان و این چیزها نام ببرن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

💉 از 5 كشورى كه بيشترين سرانه واكسيناسيون را در دنيا

💉 از 5 كشورى كه بيشترين سرانه واكسيناسيون را در دنيا

💉 از 5 كشورى كه بيشترين سرانه واكسيناسيون را در دنيا دارند، 4 كشور وضعيتى بدتر از هندوستان دارند!

📊 بالا رفتن آمار كرونا در اين كشورها، متخصصين را در تأثیر گذارى واكسن ها دچار ترديد كرده!

واكسن پايان اين وضعيت نيست، بلكه آغاز ماجرايى بزرگتر است!

🔗: https://www.forbes.com/sites/robert...d-worry/

➖➖➖➖➖➖

لاله های سرخ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴واژه "کودک کش" عبارتی مخصوص رژیم اشغالگر قدس است.‌ انتخاب عجیب

🔴واژه "کودک کش" عبارتی مخصوص رژیم اشغالگر قدس است.‌ انتخاب عجیب

🔴واژه "کودک کش" عبارتی مخصوص رژیم اشغالگر قدس است.‌ انتخاب عجیب همین عبارت توسط خواننده نسل جوان و نسبت دادن به سردار سپاه ایران برای اهل تفکر دارای نشانه هایی است!

هیچکس_تیک آبی ها_اسرائیل
‼️ همان است➖➖➖➖➖

لاله های سرخ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

📰 جلد مجله‌ی اکونومیست در سال 2002 „آینده‌ی

📰 جلد مجله‌ی اکونومیست در سال 2002 „آینده‌ی

📰 جلد مجله‌ی اکونومیست در سال 2002

„آینده‌ی کنترل ذهن“ تیتر اصلی این شماره از مجله است. اگر از نخستین درجه‌ی سمت راست پس از بخش قرمز، تا درجه ای که عقربه روی آن ایستاده است را بشمارید و با 2002 جمع کنید، به عدد 2020 می‌رسید؛ یعنی همان سال که قرار شد اجرای جدی و جهانی „کنترل ذهن انسان‌ها“ به دستور صاحب اکونومیست استارت بخورد.

حتما می‌دانید که این مجله متعلق به روچیلد ها یعنی یکی از قدرتمند ترین خاندان های یهودی حاکم بر جهان است و وقتی حرف از «آینده» می‌زند، به‌معنای آن است که دارد از پروژه ی خودش صحبت می کند.

سال 2020 شما را به یاد آغاز کدام پروژه می‌اندازد؟

🔗: https://www.economist.com/
➖➖➖➖➖➖

لاله های سرخ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴 واکسن هایی که با استفاده از رده های سلولی جنین

🔴 واکسن هایی که با استفاده از رده های سلولی جنین

🔴 واکسن هایی که با استفاده از رده های سلولی جنین سقط شده تولید می شوند :

1️⃣ واکسن های فایزر و مدرنا و حاوی رده های سلولی HEK-293 می باشند .

2️⃣ واکسن جانسون اند جانسون حاوی رده های سلولی PER.C6 است.

منبع :
https://b2n.ir/k35738


➖➖

لاله های سرخ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴 سازنده واکسن فایزر : واکسن کویدِ فایزر فقط در

🔴 سازنده واکسن فایزر : واکسن کویدِ فایزر فقط در

🔴 سازنده واکسن فایزر :
واکسن کویدِ فایزر فقط در چند ساعت طراحی شد
👈 طراحی واکسن مدرنا 2 روز طول کشید .

دکتر اوگور شاهین سازنده واکسن COVID-19 تأکید کرده است که واکسن فایزر را فقط عرض چند ساعت و در یک روز در 25 ژانویه 2020 طراحی کرده است.

https://b2n.ir/u70642

➖➖➖➖➖

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید