لحظه  بروز رسانی 
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

کاش من و تو دو جلد از یک رمان عاشقانه

کاش من و تو دو جلد از یک رمان عاشقانه

کاش من و تو
دو جلد از یک رمان عاشقانه بودیم
تنگ در آغوش هم
خوابیده در قفسه‌های
کتابخانه‌ای روستایی
گاهی ترا
گاهی مرا
تنها به‌سبب تشدید دلتنگی‌هایمان
به امانت می‌بردند

عباس_معروفى

مشاهده همه ی 12 نظر
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

دلم گرفته دلم عجيب گرفته است و هيچ چيز

دلم گرفته دلم عجيب گرفته است و هيچ چيز

دلم گرفته
دلم عجيب گرفته است
و هيچ چيز
نه اين دقايق خوشبو ،
که روي شاخه ی نارنج
می شود خاموش
نه اين صداقت حرفي ،
که در سکوت ميان دو برگ
اين گل شب بوست
نه هيچ چيز مرا ازهجوم خالی اطراف
نمی رهاند
و فکر مي کنم
که اين ترنم موزون حزن تا به ابد
شنيده خواهد شد

"سهراب سپهری"

مشاهده همه ی 8 نظر
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

ستاره های فلک را شمردن آسان است حساب

ستاره های فلک را شمردن آسان است حساب

ستاره های فلک را شمردن آسان است

حساب داغ دل ما که می تواند کرد؟

صائب

مشاهده همه ی 7 نظر
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

این نامه را در قطار بخوان باز کردی اگر چمدانت

این نامه را در قطار بخوان باز کردی اگر چمدانت

این نامه را در قطار بخوان
باز کردی اگر چمدانت را
دنبال خاطره هایی نگرد که هرگز
نمی خواستی از تو جدا شوند
آن ها را من برداشتم
تا سنگین نشود بار تو
و جا باشد برای خاطرات جدیدت.
برای من
این چمدان کوچک
و این راه دراز هم
می تواند
بهانه ی فردا شود


کلوناریس /یونان
برگردان : احمد_پوری

مشاهده همه ی 26 نظر
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

چیزی بگو از آتش و آغاز آزادی پرنده و آواز

چیزی بگو از آتش و آغاز آزادی پرنده و آواز

چیزی بگو از آتش و آغاز
آزادی پرنده و آواز
یعنی به من امید بده باز
حتی اگر وجود ندارد...

سید_مهدی_موسوى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

‍ ‍ زندگی، قبل از هرچیز زندگی‌ست. گل می‌خواهد، موسیقی

‍ ‍ زندگی، قبل از هرچیز زندگی‌ست. گل می‌خواهد، موسیقی

‍ ‍ زندگی، قبل از هرچیز زندگی‌ست...
گل می‌خواهد، موسیقی می‌خواهد
زیبایی می‌خواهد.
زندگی، حتی اگر یکسره جنگیدن
هم باشد، خستگی در‌کردن می‌خواهد.
عطر شمعدانی‌ها را بوییدن می‌خواهد.

خشونت هست، قبول؛ اما خشونت
اصل که نیست؛ زایده است، انگل است،
مرض است. ما باید به اصلمان برگردیم.

زخم را - که مظهر خشونت است - با
زخم نمی‌بندند. با نوار نرم و پنبه‌ی
پاک می‌بندند، با محبت، با عشق.


نادر_ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
Mostafa

ما روزى هزار بار ميميريم. در آتش اگر نسوزيم،

ما روزى هزار بار ميميريم. در آتش اگر نسوزيم،

ما
روزى هزار بار ميميريم...
در آتش اگر نسوزيم،
دريا غرقمان ميكند!
از آلودگى اگر خفه نشويم،
امواج از پا درمان مى آورد!
از گرانى اگر كمرمان نشكند،
اميدِ هاى واهى نابودمان ميكند
ما مردمانى هستيم كه هنوز لباسِ
سياه از تنمان در نيامده،
بلاى جديد بر سرمان مى آيد!
معجزه ماييم كه هنوز زنده ايم

علی_قاضی_نظام

مشاهده همه ی 4 نظر