لحظه  بروز رسانی 
♥ Mostafa ♥
مریضمریض
♥ Mostafa ♥

مصاحبه برای استخدام مصاحبه کننده : در هواپیمائی ۵۰۰ عدد آجر

مصاحبه برای استخدام
مصاحبه کننده : در هواپیمائی ۵۰۰ عدد آجر داریم، ۱ عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب میکنیم. الان چند عدد آجر داریم ؟
متقاضی : ۴۹۹ عدد !
مصاحبه کننده : سه مرحله قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید.
متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم – مرحله دوم: فیلو میذاریم تو یخچال – مرحله سوم: در یخچالو میبندیم !!
مصاحبه کننده : حالا چهار مرحله قرار دادن یک گوزن در یخچال را توضی…ح دهید !
متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم – مرحله دوم: فیلو از تو یخچال در میاریم – مرحله سوم: گوزنو میذاریم تو یخچال – مرحله چهارم: در یخچالو میبندیم !!
مصاحبه کننده : شیر واسه تولدش مهمونی گرفته، همه حیوونا هستن جز یکی. اون کیه ؟
متقاضی : گوزنه که تو یخچاله !!
مصاحبه کننده : چگونه یک پیرزن از یک برکه پر از سوسمار رد میشود ؟
متقاضی : خیلی راحت، چون سوسمارا همشون رفتن تولد شیر !!
مصاحبه کننده : سوال آخر. اون پیرزن کشته شد، چرا ؟
متقاضی : امممممممم، نمیدونم، غرق شد ؟
مصاحبه کننده : نه، اون یه دونه آجری که از هواپیما انداختی پائین خورد تو سرش مرد !!! شما مردود شدین، نفر بعدی لطفا 

مشاهده همه ی 7 نظر
mona
آروم و عادیآروم و عادی
mona

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﺸﻪ :
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ
ﺍﯾﻮﻟﻠﻠﻠﻠﻠﻞ
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻬﻬﻬﻪ
.
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ :
ﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺧﺪﺍ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ
ﯾﺎ ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
وااااااای ننه ما ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺑﺮ ﺍﻭﻥ ﭘﺪﺭﺕ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭ
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ :
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩﻫﺎ ....ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﯿﻢ...
مملکت که نیس دیوونه خونس((((:
والا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...مهلا...
ناراحتناراحت
...مهلا...

ﻧﺮی ﺑﺨﻮنی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺶ بدیا. .ﻧﺨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻌﻔﺘﻪ.ﻓﺤﺶ ﻧﺪﯾﺎ .ﺩﻭﺗﺎ

ﻧﺮی ﺑﺨﻮنی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺶ بدیا
.
.
.

.
.
ﻧﺨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻌﻔﺘﻪ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻓﺤﺶ ﻧﺪﯾﺎ .
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﻭﺗﺎ ﻣﺮﺩﺷﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﺯﻩﺍﯼ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺷﮑﻤﺸﻮ ﻭﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﺷﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻥ .
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﻢ ﯾﮑﯿﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺗﻮﺵ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ.
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ؟
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﺧﯿﻟﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﯽ !؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡﺩﯾﮕﻪ .
ﺭﻓﯿﻘﺸﻢ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ .
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽﺷﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ !؟
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺵ ﻣﻮ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻭﻧﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻫﻤﻪﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﺭﻩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ یکی ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ماکارونی هایی که رفیقش آورده بود بالا...
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺨﻮﺭ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯽﮔﯽ ﺗﻮﺵ ﻣﻮ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﺪش.
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭﻭﻍﮔﻔﺘﻢ !... ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﺸﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ
دهنتون اب افتاد؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 36 نظر
اميــــر حافظ
لوسلوس
اميــــر حافظ

دختره ﺍﮔﻪ يه ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻬﺶ ﻭﺍﻡ

دختره ﺍﮔﻪ يه ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻬﺶ ﻭﺍﻡ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :
ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﻨﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ, ﻣــــــــــﺎﻫﺘﻮ ﺩﯾﺪﯼ؟
يعني کاکتوس اعتماد به نفس اينو داشت سالي سه بار هلو ميداد !!!

مشاهده همه ی 15 نظر
♥ Mostafa ♥
مریضمریض
♥ Mostafa ♥

1431096444563163_large.jpg

مشاهده همه ی 42 نظر
♥ Mostafa ♥
مریضمریض
♥ Mostafa ♥

                              هیچی فقط لایک

1431096171849148_large.jpg


                              هیچی فقط لایک

مشاهده همه ی 6 نظر
حــــاج تـــــــــرول
قبراققبراق
حــــاج تـــــــــرول

قبل از ازدواجمرد  :  با این حرفت خوشحالم میکنیزن   :

قبل از ازدواج
مرد  :  با این حرفت خوشحالم میکنی
زن   :  میخوای از پیشت برم؟
مرد  :  نه فکرشم نکن
زن   :  منو دوس داری؟
مرد  :  البته
زن   :  تاحالا به من خیانت کردی؟
مرد  :  نه واسه چی این سوالو میپرسی؟
زن   :  منو مسافرت میبری؟
مرد  :  مرتب
زن   :  منو کتک میزنی؟
مرد  :  به هیچ وجه
زن   :  میتونم بهت اعتماد کنم؟

بعد از ازدواج
همین متن را از پایین به بالا بخون

مشاهده همه ی 3 نظر
♣♫$امیر$♫♣
مو قشنگمو قشنگ
♣♫$امیر$♫♣

پسری به دختری ریاضی درس میداد.!.او را بوسید و دوباره باز

پسری به دختری ریاضی درس میداد...!
.
.
.
.
او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند! 
.
.
.
.
! ...دختر پسر را بوسید...!
.
.
.
.
.
پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!
.
.
.
.
.
بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :
به این عمل ضرب میگویند..!!!
.
.
.
.
!...ناگهان پدر دختر امد...!
.
.
.
.
.
پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!
.
.
.
.
.
سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که
.
.
.
.
سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در مخرج میگویند...!
.
.
.
.
.
. !...دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!

مشاهده همه ی 65 نظر