لحظه  بروز رسانی 
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ

....Love It

zkld_19fvyu1ij0rwr7v9jd8z.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ

[دٌختَره نِوِشته بود هروئينِه مَني تــو][پِسَرِاَم #cm گٌذاشتِه بود][هِـي رو اينِه

[دٌختَره نِوِشته بود هروئينِه مَني تــو]
[پِسَرِاَم گٌذاشتِه بود]
[هِـي رو اينِه مَني تــو]
[ ...he]

64609670057995125691.gif

مشاهده همه ی 11 نظر
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ

✖✖✖[ آهاے בُنیا ]✖✖✖✖✖✖[ פֿـَـωـتَܢܢ ]✖✖✖✖✖✖[ از ڪَرבَنِت ]✖✖✖

✖✖✖[ آهاے בُنیا ]✖✖
✖✖✖[ פֿـَـωـتَܢܢ ]✖✖✖
✖✖✖[ از ڪَرבَنِت ]✖✖✖

خـُــــودَمَمو خــــــُــــدام

مشاهده همه ی 6 نظر
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ
ılıllı خـ ـردادِِِیِِِِـ ـ دهـهـ7تادیِِِــ ـツ

 .ReMemBer This MomenTs 

 ...ReMemBer This MomenTs {-57-}

اس ام اس

مشاهده همه ی 51 نظر