لحظه  بروز رسانی 
سِه
سِه

پره غم پره داستانِ بد پره دلهره پر

Tataloo

پره غم پره داستانِ بد

پره دلهره پر از بی کسی شبام ...

نظرات برای این پست غیر فعال است