لحظه  بروز رسانی 
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

دمی با همدمی خرم ز جانم بر نمی‌آید

دمی با همدمی خرم ز جانم بر نمی‌آید


دمی با همدمی خرم
ز جانم بر نمی‌آید
دمم با جان برآید
چون که یک همدم نمی‌بینم

مرا رازیست اندر دل
به خون دیده پرورده

ولیکن با که گویم راز
چون محرم نمی‌بینم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

گر سرم می‌رود از عهد تـــو سر بازنپیچم

گر سرم می‌رود از عهد تـــو سر بازنپیچم

گر سرم می‌رود از عهد تـــو سر بازنپیچم

تا بگویند پس از مـن که به سر برد وفا را

خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید

دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅
[̲̅N̲̅][̲̅A̲̅][̲̅s̲̅][̲̅R̲̅][̲̅i̲̅][̲̅N̲̅

بربود دلم در چمنی سرو روانی زرین کمری ، سیمبری،

بربود دلم در چمنی سرو روانی زرین کمری ، سیمبری،

بربود دلم در چمنی سرو روانی
زرین کمری ، سیمبری، موی میانی

خورشید وشی، ماه رخی، زهره‌جبینی
یاقوت لبی، سنگ دلی، تنگ دهانی

عیسی نفسی، خضر رهی، یوسف عهدی
جم مرتبه‌ای، تاج وری، شاه نشانی

شنگی، شکرینی، چو شکر در دل خلقی
شوخی، نمکینی، چو نمک شور جهانی

جادو فکنی، عشوه گری، فتنه پرستی
آسیب دلی، رنج تنی، آفت جانی

بیداد گری، کج کلهی، عربده جویی
شکر شکنی، تیرقدی، سخت کمانی

در چشم امل، معجزهٔ آب حیاتی
در باب سخن، نادرهٔ سحر بیانی

کی‌زلف و رخ و لعل لب او شده سعدی
آهی و سرشکی و غباری و دخانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید