لحظه  بروز رسانی 
نازی
متعحبمتعحب
نازی

این روزا به جای این که من زندگی بکنم . زندگی

این روزا به جای این که من زندگی بکنم ...
زندگی داره منو می...نه ...
{-10-}

مشاهده همه ی 17 نظر
نازی
متعحبمتعحب
نازی

خیلیا بهم یاد دادن میتونن بام بازی کنن. منم بهشون یاد

خیلیا بهم یاد دادن میتونن بام بازی کنن....
منم بهشون یاد دادم بازی رفت و برگشت داره....
ارررررررررررررره اینجوریااااااااااااااااااااس
{-17-}

مشاهده همه ی 3 نظر
نازی
متعحبمتعحب
نازی

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن .                 دنیا

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن ...

                دنیا را برای کسی دریدم که مرا به سگی فروخت...
{-60-}

مشاهده همه ی 8 نظر
نازی
متعحبمتعحب
نازی

ابراهیم نیستم . اما کودک درونم را قربانی کسی کردم که

ابراهیم نیستم ....
اما کودک درونم را قربانی کسی کردم که ارزشش کمتر از گوسفند بود...
{-60-}

مشاهده همه ی 6 نظر
نازی
متعحبمتعحب
نازی

تک پرم نماندی. خیالی نیست. دیگری پرپرت میکند

تک پرم نماندی...
خیالی نیست...
دیگری پرپرت میکند...
{-9-}

مشاهده همه ی 2 نظر