لحظه  بروز رسانی 
AIDA
بی‌حالبی‌حال
AIDA

Be easy to love. Hard to break. Impossibel

Be easy to love. Hard to break. Impossibel

Be easy to love.
Hard to break.
Impossibel to forget{-w41-}

مشاهده همه ی 7 نظر
AIDA
بی‌حالبی‌حال
AIDA

عای ام چش رنگی. چیه؟؟؟ قهوه ایه یکمی سوخته

عای ام چش رنگی. چیه؟؟؟ قهوه ایه یکمی سوخته

عای ام چش رنگی...
چیه؟؟؟
قهوه ایه یکمی سوخته رنگ نی مگه؟؟؟
به تو چه؟؟؟
به توووو چه؟؟؟؟
خفه شو....
خفه شووووو...
میزنمتا.......
عای ام چش رنگی خووو

مشاهده همه ی 51 نظر
AIDA
بی‌حالبی‌حال
AIDA
😎😎

😎😎

مشاهده همه ی 9 نظر