لحظه  بروز رسانی 
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

◘بعضــــــــــیا نابـَــــــــن◘ ♥تو فاز لاوَنــ♥ •مهم نیــــــــــ ـ ـــس باو بذا

◘بعضــــــــــیا نابـَــــــــن◘
♥تو فاز لاوَنــ♥
•مهم نیــــــــــ ـ ـــس باو بذا بِخوابَن..
بعضیــــــام مث ما شبـــا تنهـــــــــــایی○○
◘واسه خودشــــــــون میــــخونن لالایـــــــــی..
بعضیــــــام خوردن شکستــــ عشقی♥
نَدارن دیگه هیچ حســــــــــــــی و عشقیٍ!!
مَــــــــــــــــــــن ☻
یــــــــــــــــــــه آدم تــــــــــــــخس♠
بــــــــا
یه عالمــــــــه بُغـــــــض
منو♦هیشکی؛هیچی؛اینـــــجا آدمـ نَکَــــــــرد
مــــــَن بَـــــدَم؛پس اصــــــن با من نگرد♣

مشاهده همه ی 10 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

 من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو درد ملت را دوایـــی پـــول

 من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو
درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان

 

تورئیس هر کجــایی پول جــــان
با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند

 

پارسایـــان دزد ماهر می شونــد
ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد

 

هر غلــط از کینه و از کیــن کنند
گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه

 

چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه
راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند

 

هر کسی را او زبــان برمیـــکند
پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان

 

دختــران مــاه روی و هم زنــان
پیش تــــو انهــــا همه کـــم آورنـد

 

نازهــــا بهرت به منت می خرند
بازگو جیــــب مـــــن مسکین چــــرا

 

گشته خــالی از تو ای پول وپلا
نکنـــد که جــیب من بـــو می دهــد

 

کز نبود تو هیا هـــو می دهــد
البتــه چــرک کـف دستی تو پـــــول

 

پول جان فرما دعایم را قبـــول
من کثیـــف و چــرک آلوده شـــــوم

 

از تو مشکی گردم و دوده شوم
عزتــم آنگــه فــــــراوان می شـود

مشاهده همه ی 2 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

یه وقت زشت نباشه انقدری توی پخش خبر اینکه علیخانی چکار

یه وقت زشت نباشه انقدری توی پخش خبر اینکه علیخانی چکار کرده چکار نکرده مهارت وسرعت داریم ولی توی کمک به هم نوعامون نداریم

مشاهده همه ی 2 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده: راه های ازدواج با

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده: راه های ازدواج با احسان علیخانی، گوگل یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداخته گفته: تو همونی نبودی که همین چند هفته پیش همینو واسه علیرضا حقیقی سرچ میکردی؟
برو خجالت بکش!

مشاهده همه ی 2 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

مورد داشتیم باباهه موقعی که اون نابغه رو احسان اورد برنامش

مورد داشتیم باباهه موقعی که اون نابغه رو احسان اورد برنامش دهن دخترشو صاف کرد انقدر گفت نگاه یاد بگیر ولی وقتی قسمت دوم شروع شد یهو خوابش گرفت.
مدیونی اگه فکر کنی بابای خودم بودااااا :)))))))))

مشاهده همه ی 1 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

داداش دوستم عاشق من شده به دوستم میگم چراازمن خوشش اومده؟

داداش دوستم عاشق من شده به دوستم میگم چراازمن خوشش اومده؟
خیلی جدی 
میگه:نمدونم منم بهش گفتم که تو ی ادم بی احساس وسنگدل ودیوونه نفهم بیشوری هستی نمیفهمه دیگه؟؟؟؟
کثافت 
بیشعور
حیف که سروکارم بهش می افته وگرنه تک تک کت وشلوارهای احسان علیخانی توحلقش میکردم

مشاهده همه ی 1 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

الو؟منزلـ خداستـ؟اینـ منمـ مزاحمیـ که اشناستـهزار دفعه اینـ شماره را دلمـ

الو؟
منزلـ خداستـ؟
اینـ منمـ مزاحمیـ که اشناستـ
هزار دفعه اینـ شماره را دلمـ گرفته استـ
ولی هنوز پشتـ خطـ درانتظار یکـ صداستـ
شما که گفته اید پاسخ سلامـ واجبـ استـ
به ماکه میرسد حسابـ بنده هایتانـ جداستـ؟
الو….
دوباره قطعـ و وصلـ تلفنمـ شروع شد
خرابیـ از دلـ منـ استـ یاکه عیبـ سیمـ هاستـ؟
چرا صدایتانـ نمی رسد کمی بلندتر
صدایـ من چطوره؟خوبـ وصافـ و واضحـ و رساستـ؟
اگر اجازه میـ دهیـ برایتـ درد و دلـ کنمـ
شنیده ام که گریه برتمامـ دردها شفاستـ
دلـ مرا بخوانـ به سویـ خود تاکه سبکـ شومـ
پناهگاه اینـ دلـ شکسته خانه ی شماستـ
الو.مرا ببخشـ بازهمـ مزاحمتـ شدمـ
دوباره زنگـ میـ زنمـ دوباره تاخدا خداستـ!

مشاهده همه ی 2 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

من از اونایــی نیستـم کهـ میگــن نداشتـن مخاطبـــ خــاص از افتخـآرات مــآسمن


من از اونایــی نیستـم کهـ میگــن نداشتـن مخاطبـــ خــاص از افتخـآرات مــآس

من اتفاقـاً دوتـا مخاطبــ خــاص دارم یکـی خـُـداس یکیـم رفقـای خــاص記号だよ。矢印だよ。右 のデコメ絵文字

کهـ سـایشــون همیشهـ بالاسرمـــآس

آرهـ دیــه اینجوریــاس

مشاهده همه ی 1 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

ﺩﺧﺘــــــــﺮﻫﺎ  ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄ

ﺩﺧﺘــــــــﺮﻫﺎ 
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ...
 ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ
ﺑﺪﺍﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ 
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
بعد از آن
آنهـــا دیگر خودشان نیستنـــد

مشاهده همه ی 1 نظر
Termeh
عاشقعاشق
Termeh

اگه ميخواي زيباترين سينه ها رو بخوري زيباترين گردن ها


 • اگه ميخواي زيباترين سينه ها رو بخوري زيباترين گردن ها رو گاز بگيري و از زيباترين رون ها لذت ببري

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .برو اكبر جوجه!!!!!!!!!!!!!!

 • شما آقاپسر خودتو اصلاح كن انقد دنبال پستاي خاك بر سري نباش.....

مشاهده همه ی 4 نظر