لحظه  بروز رسانی 
♥♥♥SEPEHR♥♥♥
♥♥♥SEPEHR♥♥♥

گفته اند: هر جای جهان که باشی


t.gif

گفته اند: هر جای جهان که باشی

اسمان یکرنگ است !!

 

اما .....


اسمان اینجا بی رنگ است فقط

گاهی فوج پرنده ها ان را لکه دار می کند !


t.gif


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
➓❻B@H@R❻دُخی پِرسپوليسی خَفَنــ
شیطونشیطون
➓❻B@H@R❻دُخی پِرسپوليسی خَفَنــ

دخملی که شیطونی نکنهــ .بهونه نگیره.       دعوا نکنه.        

دخملی که شیطونی نکنهــ ...

بهونه نگیره....

       دعوا نکنه...

            قهر نکنه....

                رومخ نره....

               حرص نده....

           حسودی نکنه....

       بهونه الکی نگیره...

که اصنـــ دختر نیستـــــــــ ...

مـــــامـــان بـــزرگـــــــــــــــه

axe-sub-ir_mot_asheghaneh_2khtar_%20%281

مشاهده همه ی 4 نظر
nooshin
بی‌حالبی‌حال
nooshin

ﺩﺧﺘـــﺮ ﺑــﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗـــﺎﺷ ﺧﻮﺍﺑـﻪ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭ ﮐﻤﺮﺵ    ﺗﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻪ  ﭘــﺎﺷﻪﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ : ﺑﺴــﻪ ﺩﯾــ

ﺩﺧﺘـــﺮ ﺑــﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗـــﺎﺷ ﺧﻮﺍﺑـﻪ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭ ﮐﻤﺮﺵ

  

  ﺗﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻪ

 

 ﭘــﺎﺷﻪﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ :

 

ﺑﺴــﻪ ﺩﯾــــﻮﻧﻪ !! 

 

ﺑﯿﭽﺎﺭﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﯿﻢ ﻭﺟﺒﯽ ﭼــﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟؟؟

 

 ﺯﻝ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵﺑﮕﻪ :

 

ﺑــــﻮﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
تنها
خوشتیپخوشتیپ
تنها

ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻫﯽ ﻣﺎﭺ ﻭﻣﻭﭺ ﺑﺎﺯﯼ

ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻫﯽ ﻣﺎﭺ ﻭ
ﻣﻭﭺ ﺑﺎﺯﯼ . . .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻫﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺨﺮﻩ ﻫﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﺕ
ﻣﯿﮑﺸﻢ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮔﺮﻓﺘﻢ . . .
ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺍﺻﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ
ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﮑﭗ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید