لحظه  بروز رسانی 
انا
انا
پست شماره 322321883 از انا

.

مشاهده همه ی 37 نظر
انا
انا

لبخند را به لبهایمان هدیه دهیم امید را به زندگی

لبخند را به لبهایمان هدیه دهیم امید را به زندگی

لبخند را به لبهایمان هدیه دهیم
امید را به زندگی هایمان برگردانیم
در میان انبوه مشکلات زندگی
اجازه بدهیم گاهی کودک درونمان پی بازی برود
بدود تا سر کوه
اجازه دهیم گاهی پابه پایش بچگی کنیم
یک روزهایی، یک ساعت هایی را برای خودمان بودن اختصاص دهیم و در آن لحظات اخم و ناراحتی و بغض و قهر و کینه و عصبانیت را بر خودمان حرام اعلام کنیم و لبخند را مهمان خانه دلمان کنیم

مشاهده همه ی 13 نظر
انا
انا

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣باید خیلی جنس وجودت ناب باشد که دیگران را تحسین

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣باید خیلی جنس وجودت ناب باشد که دیگران را تحسین

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣باید خیلی جنس وجودت ناب باشد
که دیگران را تحسین کنی
و از تماشای موفقیت و خوشبختیِ
آنان لذت ببری ...!

باید خیلی اصیل باشی که
رنج‌های دیگران تو را غمگین کند
و شادی‌های آنان تو را خوشحال ...!

باید خیلی از عقده‌ها و کمبودها
به دور باشی و از انسانیت، سرشار !
و آنقدر قوی که شکست‌ها و ناکامی‌ها،
از تو یک انسانِ سَرخورده و حقیر نساخته‌باشند ...
انسانی بی‌منطق، که علیه دستاوردها
و داشته‌های دیگران جبهه می‌گیرد ...!⁣

باید خیلی شخصیت محکمی
داشته‌باشی که با وجود
چیزهایی که بر تو گذشته،
همچنان از اینکه آدم‌هایی هستند
که اراده می‌کنند، تلاش می‌کنند
و موفق می‌شوند، احساس خوبی داشته‌باشی ...!

باید آنقدر اصالت داشته‌باشی؛
که برای دیگران
هم آرزوهای خوب کنی،
برای دیگران هم خوشحال باشی
و برای دیگران هم خوب بخواهی !

مشاهده همه ی 5 نظر
انا
انا
پست شماره 322273046 از انا

.

مشاهده همه ی 11 نظر