لحظه  بروز رسانی 
Nahal
Nahal

من خدارا دیدم بیشتر از حد تصور

من خدارا دیدم بیشتر از حد تصور

من خدارا دیدم بیشتر از حد تصور

مشاهده همه ی 10 نظر
Nahal
Nahal

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین می کنم

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین می کنم

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین می کنم

من می توانم می شود ، آرام تلقین می کنم

با عکس های دیگری تا صبح ، صحبت می کنم

با آن اتاق خویش را ، بیهوده تزئین می کنم

سخت است اما می شود ، در نقش یک عاقل روَم

نه شب دعایت می کنم ، نه صبح نفرین می کنم

حالم نه اصلا خوب نیست ، تا بعد بهتر می شوم
فکری برای این دل ِ تنهای غمگین می کنم

مشاهده همه ی 6 نظر
Nahal
Nahal
++++++++++++++

++++++++++++++

مشاهده همه ی 2 نظر
Nahal
Nahal
++++++++++

++++++++++

مشاهده همه ی 2 نظر
Nahal
Nahal
+++++++++

+++++++++

مشاهده همه ی 4 نظر
Nahal
Nahal
پست شماره 318540558 از Nahal

._______________________

مشاهده همه ی 10 نظر