بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_
تکست-فاز-بالا-و-خاص-و-تیکه-دار.jpg

آره عـــزیـــزم...!!!

خیلــــی فــــــرق داره...

مشاهده همه ی 26 نظر
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_
500x522_1382259549304717.jpg

تیکه کلامتون چیه جیگرا؟؟؟{-11-}{-11-}{-w71-}

مشاهده همه ی 74 نظر
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_
مشاهده همه ی 25 نظر
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_
مشاهده همه ی 3 نظر
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_

🔖داش من✘🔖

👈بہ حرمت اسم مردے کھ روته 👉

 ↙️ اجازه نده واسه ارضاى شهوتت با آيندھ و احساس يہ دختر بازى شه ↗️

➰←اون به مرد بودنت نياز داره نه نر بودنت→✌️

.......................................................................................................

🔖👈ﭘﺴﺮﻯ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ👉

❌ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ....😥

ﺑﺎ ﮐﻰ؟؟ ⁉️⁉️❗️

👎ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩﻩ

ﺑﻮﺩﻧﺶ !!!!❗️❗️👎

ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻩ ﻧﻪ؟⁉️


......................................................................................................


🔖آقا پسری که➰

♂♂قرارِ مَرد بِـشـی♂♂

👎↓↑یــــادت بــاشـــه↓↑👎

✌️⇦مَــ♂ـرد بــاس آقــا بـاشه⇨✌️

☜کـه بـه پِـسَـرِش بِــگَـن⇜➰

←•🔖آقـــا زاده🔖•→

❌✘نَـــه✘❌

👎←↯↯✘حَـــروم زاده↯↯✘→👎مشاهده همه ی 3 نظر
_Narjesm_
لوسلوس
_Narjesm_

دلتنـگــے یَعنـــے:

هـرچے ....پُستــ تَنهـایےو 

غَمگین؟و سَنگین ....

بِزارے تو مُحیطـ مَجازے

دِلِتــ وا نَشہ....

چون این دِل واموندَتــ

اَز دنیاے واقعے گِرفتہ!ا

مشاهده همه ی 7 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺


✍در ممـــــلـــــڪتی  ڪه ارزش زَن ➺↓↓↓↓↓↓

☜بـــــه زیبـــــاییســـــت و↴ 

✘ارزشـــــ  مَـــــرد بـــــہ داراییـــــست ✘ 

⇜دنبـــــال⇣⇣⇣⇣⇣⇣ 

↫انـــــدیـــــشـہ و انســـــانیـــــت نگـــــرد↬

slowly_crying.jpg

مشاهده همه ی 25 نظر