لحظه  بروز رسانی 
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

لذت دنیا. داشتن کسی ست که دوست داشتن را بلد است

لذت دنیا...

داشتن کسی ست

که دوست داشتن را بلد است.

به همین سادگی...!

این روزها

گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا!

زیباست

برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی...

هر دوره گردی لیلی نیست...

هر رهگذری مجنون...

و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی امد و هم نشینت شد

در چشمانش باید

رد اسمان رد خدا باشد

و باید برایش

از من گذشت

تا به

ما رسید...

(فریدون مشیری)

مشاهده همه ی 2 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

 کاش می شــــد " فقــ ــط " ، تو را داشته

 کاش می شــــد " فقــ ــط " ، تو را داشته باشــــم

 


خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

 


من بگویــــــــــم : هیچ ،

  

هـــــمین کافیــــــست

مشاهده همه ی 3 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

مدتهاست چهره ات راعاشقانه در ذهنم نقاشی میکنمکارم را خوب بلدمهیـــــــــــــسبین خودمان

مدتهاست چهره ات را

عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم
کارم را خوب بلدم
هیـــــــــــــس
بین خودمان باشد
بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ـــ ،جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ــ

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ـــ ،

جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ..
مَقـصَـــــد ،
هَمـــــینـــ حُضـــ ـــور ِ مـَــــن و تـُـــوسـتـــــــ

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !! ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ، ﺑﻪ

ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!
ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ...
ﯾﻪ ﺟــــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛
ﯾﻪ ﺟـــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒــﺎﺷﻪ
ﯾﮑــــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

مرد نيستم اگر مردانه پاي عشـــــــــــــــقم نايستم! من از قبيله ي

مرد نيستم اگر مردانه پاي عشـــــــــــــــقم نايستم!


من از قبيله ي فرهاد ها آمده ام...


آنقدر عشــــــــــقت را جار مي زنم تا خدا برايم کَف بزند!


فرقي نمي کند فرشـــــــــــــــــته باشي يا آدم


شيرين باشي يا زليخا


قاليچه ي دل من بدون اسم رمـــــــــز ِ نام ِ "تو" پـــــــرواز نمي کند...


مردانه پاي اين عشــــــــــــق مي ايستم...تا که عشقمان در تاريخ ثبت شود


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

همانند سربازی که تازه از جنگ بازگشته محتاج نوازش دست‌هایت هستم

همانند سربازی که تازه از جنگ بازگشته

محتاج نوازش دست‌هایت هستم

باور کن که دلتنگی … دلتنگی …

دلتنگی مرگ تدریجی ست

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت . کــه تــــا آخــــریــــن لـــبــخـنـد مــــن

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت ..
کــه تــــا آخــــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛
تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی
و مـــن ..
جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن ..
مـعـلق می شــــوم ...

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin_broken heart
شیطونشیطون
nazanin_broken heart

حسادت یا خساست ؟ اسمش را هرچه میخواهی بگذار ، من

حسادت یا خساست ؟
اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،
من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید