بروز رسانی 
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

به یارو میگن چرا بچه‌ت اینقدر زشته؟

به یارو میگن چرا بچه‌ت
اینقدر زشته؟

میگه:

شو تاریک،
زمین سرد،
بدون تخت،
دست تنها،
با زنه قهر،
قیافه زنه مث میمون،
خونه پدر زن،
قفل در خراب،
با ترس و لرز...

خو خاستی
خرم سلطان بسازم😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

#حداد_عادل اعلام کرد از این پس به جای واژه بیگانه و

اعلام کرد از این پس به جای واژه بیگانه و نامانوس از واژه استفاده کنید

فلوید شهید مدافع بغل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

😉 میگن تو امریکا،خانواده قاتل رفتند خونه مقتول مرحوم مغفور جورج

😉 میگن تو امریکا،خانواده قاتل رفتند خونه مقتول مرحوم مغفور جورج فلوید رضایت خواستند.
خانواده مقتول هم گفتند:
اگر بتونید رضایت صدا و سیمای ایران را بگیرید ما که حرفی نداریم. !!!!😌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید