لحظه  بروز رسانی 
@Nazli00

عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد، عشق به

عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد، عشق به

عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد،
عشق به خودی خود یک دنیاست...
یا درست در مرکزش هستی
یا خارج از آن ، در حسرتش...!

♥️

با ما خاص عاشق شوید ♥

مشاهده همه ی 3 نظر
@Nazli00

خدایااااا خستم می خوام محو شم نبااشم

خدایااااا خستم می خوام محو شم نبااشم

خدایااااا خستم

می خوام محو شم نبااشم

مشاهده همه ی 6 نظر
@Nazli00

بی مخاطب .همینجوری.‌الکی

بی مخاطب .همینجوری.‌الکی

بی مخاطب ...همینجوری..‌الکی

مشاهده همه ی 7 نظر
@Nazli00

بدون مخاطب .همینجوری .الکی

بدون مخاطب .همینجوری .الکی

بدون مخاطب ....همینجوری ....الکی

مشاهده همه ی 3 نظر
@Nazli00

در رکابت مانده‌ام باشی به همراهم اگر

در رکابت مانده‌ام باشی به همراهم اگر

در رکابت مانده‌ام
باشی به همراهم اگر

دردِ بی درمانِ من
یکباره درمان می‌شود

مشاهده همه ی 2 نظر
@Nazli00

این مد نشه صلواااات#😁😁

این مد نشه صلواااات#😁😁

این مد نشه صلواااات#😁😁

مشاهده همه ی 29 نظر
@Nazli00

نه هوا سرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام

نه هوا سرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام

نه هوا سرد نیست

سرمای کلامت دیوانه ام می کند

بی رحم ! شوق نگاهم را ندیدی؟ 

تمام من به شوق دیدنت پر میکشید

ولی همان نگاه بی تفاوتت

برای زمین گیر شدنم کافی بود

مشاهده همه ی 4 نظر