لحظه  بروز رسانی 
نفس
ناراحتناراحت
نفس

بعضی ها مثل یک اتفاق عجیب حال آدم را خوب

بعضی ها مثل یک اتفاق
عجیب حال آدم را خوب میکنند
مثل هوای تازه‌اند،
آدم دلش میخواهد
در رویاهایش دستشان را بگیرد و بگوید:
تو که باشی؛
مگر آرزوی دیگری میماند؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927423 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927416 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927409 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927406 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927397 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
ناراحتناراحت
نفس
پست شماره 319927392 از نفس

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید