لحظه  بروز رسانی 
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

ﺩﺳﺘﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﺮﻭﯼ


ﺩﺳﺘﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯽ

ﭘﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺮﺯﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﺮﻭﯼ

ﺩﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺮﺯﺩ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺍﺳﻬـــــ*ـــــــــــ*ــــــــــــــ*ــــــ*ﺎﻝ ﺩﺍﺭﯼ،

ﺍﺳﻬــ*ــــــ*ــــــــ*ـــــﺎﻝ !!!

ﺍﻟﮑﯽ ﻓﺎﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭ

مشاهده همه ی 3 نظر
مجید
آروم و عادیآروم و عادی
مجید

ولنتاین مال جوجه هاست. . .

ولنتاین مال جوجه هاست..
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
ی عقاب همیشه تنهاست...
آره اینجوریاست.


الکی مثلا دارم بخودم دلداری میدم.

coffe khiyal
مشاهده همه ی 17 نظر
مجید
آروم و عادیآروم و عادی
مجید

بعضی ﮔﺮﻭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ 1357 ﻫﺴﺘﻦ ، ﺧﻠﻮﺕ

بعضی ﮔﺮﻭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ 1357 ﻫﺴﺘﻦ ،
ﺧﻠﻮﺕ
ﺳﺎﮐﺖ
ﺁﺭﻭﻡ
.
.
.
.
.
. ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻠﯽ ﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﻋﮑﺲ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻩ
ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺎﻭﺍﮎ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎ

coffe khiyal
مشاهده همه ی 14 نظر
فاطـــʄatɛʍɛɦـــمه
قبراققبراق
فاطـــʄatɛʍɛɦـــمه

عکس نوشته عاشقانه | تکست گرافی عاشقانه |عکس عاشقانه

ر ا یـ ـا ن هنـ ـر
مشاهده همه ی 6 نظر
ارشد کافـ ـ ـKurDــه-ڪآنوלּ هوآבاراלּ اωـــتـقـلال-جـ ـ ـادوی عشق
قاطیقاطی
ارشد کافـ ـ ـKurDــه-ڪآنوלּ هوآבاراלּ اωـــتـقـلال-جـ ـ ـادوی عشق

http://s5.picofile.com/file/8113862250/1517526_449186181875954_330025733_n.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
فاطـــʄatɛʍɛɦـــمه
قبراققبراق
فاطـــʄatɛʍɛɦـــمه

خداخدااخداااخدااااخداااااخدااااااخداااااااخدااااااااخداااااااااخدااااااااااخداااااااااااخد

خدا
خداا
خدااا
خداااا
خدااااا
خداااااا
خدااااااا
خداااااااا
خدااااااااا
خداااااااااا
خدااااااااااا
خداااااااااااا
خدااااااااااااا
خداااااااااااااا
خدااااااااااااااا
خداااااااااااااااا
خدااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااااااااااا
خداااااااااااااااااااااااااااا
خدااااااااااااااااااااااااااااا
عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتم
.

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 5 نظر