لحظه  بروز رسانی 
Negar❤️اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ❤️ ★  ☆ ★  ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★  
مهربونمهربون
Negar❤️اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ❤️ ★  ☆ ★  ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★  

و همیشه کسی از باغ آمد و مرا نوبر وحشت

و همیشه کسی از باغ آمد
و مرا نوبر وحشت هدیه کرد!
و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت،
و کنار من
خوشهٔ راز از دستش لغزید،
و همیشه من ماندم و
تاریک بزرگ...

سهراب سپهری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید