لحظه  بروز رسانی 
مازنی کیجا
آروم و عادیآروم و عادی
مازنی کیجا

مُهم نیست! که تـو با مـלּ چـه میکنے بیا ببیــלּ مـלּ

مُهم نیست!
که تـو با مـלּ چـه میکنے
بیا ببیــלּ
مـלּ "بـَراے تـو"
با خـودم چـه میکنـم!  9c9f150164b7151a2a81a38fcdefdea0-425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریا
سرما زدهسرما زده
پریا
پست شماره 308779140 از پریا


مشاهده همه ی 2 نظر