لحظه  بروز رسانی 
ELY
مهربونمهربون
ELY

این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من

این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من

این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من میپرسد.

.. شك نكن كه اگر هم از حالم بگویم، هیچ كس نمیفهمد.

 همین قدر بدان كه بـــه طــــرز خیـلی خیـلی تلخـــی آرامــم

مشاهده همه ی 13 نظر