بروز رسانی 
parrastoo
parrastoo

سعی نکن تو زندگی بهترین قطار رو سوار شی، سعی

سعی نکن تو زندگی بهترین قطار رو سوار شی، سعی

سعی نکن تو زندگی بهترین قطار رو سوار شی،
سعی کن بهترین ایستگاه پیاده شی.
در دنیا فقط یک نفر وجود داره
که باید ازش بهتر باشی
و اون کسی نیست جز؟!!!
گذشته ی خودتون!

نظرات برای این پست غیر فعال است
parrastoo
parrastoo

تݝییر نکنید! بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند خودتان

تݝییر نکنید! بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند خودتان

تݝییر نکنید!
بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند
خودتان باشید...
و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،
خود واقعی شما را دوست خواهند داشت...

نظرات برای این پست غیر فعال است
parrastoo
parrastoo

دنیا پر از ستاره هاست این ماییم که

دنیا پر از ستاره هاست این ماییم که

دنیا پر از ستاره هاست

این ماییم که انتخاب میکنیم کدوم ستاره رو انتخاب کنیم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
parrastoo
parrastoo

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید که اگر

زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
هنوز خدا هست...

نظرات برای این پست غیر فعال است
parrastoo
parrastoo

زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است

زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است

زندگی
آبتنی کردن
در حوضچه اکنون است.

سهراب سپهری

نظرات برای این پست غیر فعال است
akbar ka
akbar ka

گر به دلم تو گوش کنی خنده

گر به دلم
تو گوش کنی

خنده به لب
به دوش تو را

گر به لبم
تو لب زنی

هوش مرا
تو هوش بری

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گرچه بهار امده درد بهار در دلست

گرچه بهار امده
درد بهار در دلست

انچه به دل مطلبست
درد ویروس بدترست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

بوی خوش بهار تویی غنچه ی عطر گل

بوی خوش بهار
تویی
غنچه ی عطر گل
تویی

فصل بهار که امده
حسرت گل تمام شده

کا اکبربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید