بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

دیوار دلم به تو تکیه داره اشکام واسه

دیوار دلم
به تو تکیه داره
اشکام واسه
تو می باره
انگار نه انگار
که تو بودی
اینچنین شه
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

عجب روزی به رویم بود عجب موری به

عجب روزی
به رویم بود
عجب موری
به جانم بود
هزاران پروانه
به اطرافن
ولی نیست
شمع افروخته
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

بیا بیا تو همان عشق منی نرو نرو

بیا بیا
تو همان عشق منی
نرو نرو
تو دیگه جسم منی
بشین بشین
به هوای تو زنده ام
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

دست تقدیر مرا برد ز دستت حاصل شمع نشد

دست تقدیر
مرا برد ز دستت
حاصل شمع نشد
پروانه رفت ز دستت
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

هی به خود گفتم که یارت با تو نیست

هی به خود گفتم
که یارت با تو نیست
هی ندا امد
یار تو یار نیست
پنجه در قاب دلت
همراه نیست
سکته از جنس دل مردم فریب
سوی من آمد با فریب
حق من نیست
به ظاهر دوستیت
رو کنون از دل
با هزار مکر دلت
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

ندیدم از خودم بهتر به صفا در سادگی به

ندیدم از خودم بهتر
به صفا در سادگی
به مرام در ماندگی
به آزادگی در جفا
امین ماندن در تضاد
وباور خود خودم
بار خود به دوش می کشم
ناله به گوش می کشم
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

هوای دل سحر خیزی است ولی بی تو

هوای دل
سحر خیزی است
ولی بی تو
غم انگیز است
کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید