لحظه  بروز رسانی 
امید بابا
آروم و عادیآروم و عادی
امید بابا

عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست / تا

عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست / تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت / نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امید بابا
آروم و عادیآروم و عادی
امید بابا

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امید بابا
آروم و عادیآروم و عادی
امید بابا

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا ، دوست

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا ، دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست / من در عجبم دوست چرا میشکند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امید بابا
آروم و عادیآروم و عادی
امید بابا

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق

.
ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم

ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم
.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید