لحظه  بروز رسانی 
ホープ
قبراققبراق
ホープ

قاصدک . شعر مرا از بر کن بنشین روی نسیمی


قاصدک ...

شعر مرا از بر کن

بنشین روی نسیمی

...

که ز احساس برون می آید

برو آن گوشه باغ

سمت آن نرگس مست

که ز تنهایی خود دلتنگ است

و بخوان در گوشش

و بگو باور کن

یک نفر یاد تو را

دمی از دل نبرد ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید